Zagadnienia na zaliczenie historia urbanistyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 3129
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na zaliczenie historia urbanistyki - strona 1 Zagadnienia na zaliczenie historia urbanistyki - strona 2 Zagadnienia na zaliczenie historia urbanistyki - strona 3

Fragment notatki:


GRECJA 1. GEOGRAFICZNA ODRĘBNOŚĆ GRECJI - wyspowy i półwyspowy charakter Peloponezu: poszarpana linia brzegowa o głęboko wdzierających się zatokach morskich; północna granica półwyspu greckiego w formie naturalnej zapory górskiej utrudniała kontakty północnej części Grecji z Półwyspem Bałkańskim; Cyklady i Sporady, wierzchołki zatopionych łańcuchów górskich, ułatwiały łączność drogą morską z wybrzeżem Azji Mniejszej; Wybrzeża Azji Mniejszej, Morza Czarnego, Egiptu i południowej Italii - osiedla i miasta ko lonistów greckich; Oblana od zachodu Jońskim, wschodu Egejskim; Dwie części: północna: Epir, Tessalia, Beocja, Attyka; Południowa: Peleponez z Achają, Argolidą, Elidą, Lakonią i Messenią; 2. Pierwotne formy organizacji struktur gospodarczych i państwowy ch - „SYNOEKIZM”: Grecy żyli pierwotnie po wsiach i małych nieobronnych miastach; Ludność związana stosunkami sąsiedzkimi i na obszarze małych, naturalnych jednostek geograficznych organizowała się w państewka, odmawiając dawnej ludności tubylczej praw oby watelskich; Tak rozumiany synoekizm tłumaczy powstanie polis w znaczeniu państwa, ale nie miasta jako siedziby władzy; 3. WPŁYW OKRESU KULTUROWEGO KRETEŃSKIEGO (przeł. III i II tysiąclecia p.n.e.) I JEGO NACZELNYCH OŚRODKÓW: KNOSSOS, PHAISTOS, HAGIA TRIAD A, GURNIA NA WCZESNE OKRESY KULTURY GRECKIEJ TZW. MYKEŃSKIEJ (1500 l p.n.e.): KNOSSOS: II okres: średniominojski (2000-1500); pałac, o zabudowie zgrupowanej wokół wewnętrznego dziedzińca; dziedziniec obudowany skrzydłami budynków, w których znajdowały się sale większe i mniejsze, pomieszczenia oficjalne i prywatne, magazyny, korytarze, schody, małe podwórka dla oświetlenia izb; Plan zawikłany, labiryntowy; Pałac nie obronny; Ok. 1400 katastrofa; GURNIA: położone na wzgórzu; Pałac usytuowany centralnie, lecz bez dziedzińca; Od strony południowej sąsiadował z pałacem plac targowy; Domy na obu zboczach wzgórza; Ulice kręte, częściowo schodowe, przystosowane do warunków terenowych; WYTWORZENIE SIĘ NA PELOPONEZIE MAŁYCH PAŃSTEWEK MONARCHICZNYCH Z OŚRODKAMI W AR GOS, MYKENACH I TYRYNSIE : MYKENY: od 2000 r. p.n.e. rozbudowały się pod wpływem kultury kreteńskiej; Najwyższe miejsce na terenie grodu zajmuje zamek, siedziba władców; Miasto =podgrodzie zamieszkałe przez ludność związaną z zamkiem; Zamek obwiedziony murem w kształcie nieregularnego trójkąta; Po stroni zachodniej stroma droga prowadziła przez Lwią Bramę na dziedziniec - terasę (Schliemann odkrył tu groby kute w skale);

(…)


HERAKLEJA
NOTION
KNIDOS (V-IV w. p.n.e.):
Wybrzeże Azji Mniejszej
Wykorzystanie konfiguracji terenu;
Porty
Agora
Akropol
Główne arterie
Regularne bloki
Teatr
RODOS
HALIKARNAS
Zakładane przez Eolów, Jonów i Dorów.
MIASTA GRECKIE W ITALII:
KYME (ok. 750r. p.n.e.)
NEAPOLIS (NEAPOL)
PARTHENOPE
SYBARIS
KROTO
POSEIDONIA (PAESTUM)
LOKRES
RHEGNIUM
TARENT
SYCYLIA:
NAKSOS
SYRAKUZY
SELINUNT (Hermokrates ok. 408r…
… i zasięg jej wpływów: Aleksandria w Delcie Nilu (proj. Deinokrates z Rodos) jako jeden z wielu przykładów urbanistyki tego okresu, DURA EUROPOS (Seleukos I koniec IV w. p.n.e.) oraz inne.
ALEKSANDRIA:
dwa porty;
szachownicowy układ ulic;
ulica główna przebiegała ze znacznym odchyleniem w kierunku W-Z;
po zachodniej stroni: wielka agora;
równolegle do głównej ulicy: po stronie południowej 5 agor…
… Jowisza; po obu stronach świątyni łuki triumfalne;
narożnik płn-wsch. Budynek targowicy macellum, u wejścia z forum: kantory wekslarzy; wewnątrz sklepy kupców i rzemieślników;
świątynia Wespazjana, świątynia Augusta;
budynek kapłanki Eumachii; siedziba sukienników i hala;
od południa 3 budynki, w środku curia, na stronach budynki edylów;
forum trójkątne otoczone kolumnadą;
świątynia dorycka;
teatr…
… centrum miasta, Forum Romanum; Brak wyraźnego jednolitego rozplanowania Rzymu i jego jakby mozaikowy układ jest wynikiem stopniowej rozbudowy, począwszy od osiedla latyńskiego poprzez miasto etruskie, aż do milionowej stolicy imperium;
Zalążkiem miasta była równina między Palatynem a Kapitolem;
Mur Serwiański; Seriusz Tuliusz;
Okres republikański: poza mury serwiańskie, zajmując po stronie płn. Pole Marsowe (campus Martius) oraz inne przylegające tereny jako suburbia; rozbudowa miasta w tym okresie przebiegała bez wyraźnej myśli przewodniej;
Cesarstwo: monumentalna przebudowa Rzymu;
Forum Romanum; płn.: ratusz, curia; stragany i ławy przekupniów;
Płd. Basilica Julia; Świątynie: Koncordii i Wespazjana;
Archiwum, tabularium
Świątynia Saturna, Kastora po obu węższych stronach bazyliki;
Wsch. ściana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz