Wykład - Architektura i urbanistyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Architektura i urbanistyka - strona 1 Wykład - Architektura i urbanistyka - strona 2 Wykład - Architektura i urbanistyka - strona 3

Fragment notatki:

Historia urbanistyki - wykład 5
Prof. UE dr hab. Inż. Ewa Stachura
Architektura i urbanistyka
Miedzy antykiem a średniowieczem 1000'letni okres, którym się nie zajmujemy. Między III a w X-XI w architekturze i urbanistyce nic się nie zdarzyło. To wtedy kształtuje się cywilizacja europejska. Kształtowanie świata słowiańskiego, germańskiego i romańskiego. Na początku X-XI stulecia chrześcijaństwo umocnione - powstały przesłanki do wykształcenia się nowego stylu budowania. Natężenie wiary, wojny religijne - to przyczyniło się do rozwoju architektury sakralnej. W tym czasie powstało chrześcijaństwo - ta wiara dokonała duchowej sublimacji na skutek której powstały koscioły romańskie i gotyckie i architektura świecka - zamki warowne, miasta i klasztory. W średniowieczu mozolny rozwój miast - na zgliszczach antycznych, jak i zupełnie nowe. Francja i Niemcy to prekursorzy urbanistyki i architektury romańskiej. Architektura romańska („romanizm”, styl romański) rozwijała się od X-XIII w Europie. Okres trwania architektury romańskiej jest umowny, przyjmowany różnie w poszczególnych państwach. Najtrudniej jest określić moment przejścia od architektury wczesnego chrześcijaństwa do romańskiej we Włoszech. Przyjmuje się ze pod tym względem Francja i Niemcy wyprzedziły Włochy. Od romanizmu zaczęto odchodzić już w XII wieku we Francji; w innych krajach Eu okres romański trwał jeszcze przez prawie cały wiek. Kościoły romańskie
Planowane były na rzucie prostokąta lub krzyża łacińskiego z prezbiterium zakończonym półkolistą absydą. Zazwyczaj orientowano je wzdłuż osi wschód-zachód. Były to kościoły bazylikowe lub halowe. Mniejsze budowle czasem rozwiązywano też na planie centralnym - krzyża greckiego lub koła. Wnętrze kościoła dzielono rzędami kolumn lub filarów. Najczęściej na trzy nawy. Nad skrzyżowaniem transeptu z nawą główną często umieszczano wieże, przez które doświetlano wnętrza (kopuły występowały tylko sporadycznie). Wieże występowały także na zakończeniach naw poprzecznych, po bokach prezbiterium lub fasady. Kościoły pielgrzymkowe
W kościołach pielgrzymkowych zazwyczaj wokół prezbiterium budowano ambit z wieńcem kaplic. Spotykane są tek ze kościoły o obejściach zaplanowanych po obwodzie całego kościoła: nawami bocznymi i wzdłuż transeptu podzielonego na nawy. Dach rozwiązano jako więźbę dachową widoczną z wnętrzna kościoła lib zasłoniętą płaskim drewnianym stropem. Najczęściej jednak były to sklepienia kolebkowe nad nawami głównymi oraz krzyżowe nad nawami bocznymi. Kapitele występujące w okresie romańskim naja kształt kostki z zaokrąglonymi dolnymi krawędziami. Kielicha lub odwróconego ostrosłupa.

(…)

… umieszczano pozostałe budynki warowni. Całość chronił mur obronny, zazwyczaj wieńczony hurdycjami albo blankami i fosą zewnętrzną. Architektura świecka
Średniowieczne miasto warowne Carcasoone
-fortyfikacje:dwa pasma murów obronnych z bramami i 53 basztami
-donżon - brama narbońska
-twierdza wewnątrz fortyfikacji - zamek książęcy z najstarszym w europie barbakanem
-blanki i hurdycje wieńczące mury obronne…
… romańskim jak i gotyckim doświetlała nawę główną, czasami rozety pojawiały się na zamknięciu nawy poprzecznej czyli transeptu. Klasztory
Do dłuższej ściany kościoła przylegał wirydarz otoczony z trzech stron krużgankami. Po zewnętrznej stronie krużganków umieszczano poszczególne pomieszczenia: najbliżej prezbiterium zazwyczaj znajdowała się zakrystia i kapitularz. Kuchnia często znajdowała się w osobnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz