Filozofia - strona 14

Tomasso Campanella - “Miasto Słońca”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 686

Tomasso Campanella - “Miasto Słońca” “Miasto Słońca” nie zachwyca ani artystycznym stylem, ani barwnym językiem, ani nawet oryginalnością. Campanella wzór dla swojej utopii upatrzył sobie w dziele Thomasa More'a, nie pozostając jednocześnie ...

Sebastian Castellion - „O sztuce wątpienia”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Sebastian Castellion - „O sztuce wątpienia”, Giacomo Aconcio - „Zasadzki szatana” Obydwa dzieła napisane zostały poza Kościołem, a tyczą się problemu tolerancji - przede wszystkim religijnej. Castellion dzieli ludzi na dwie grupy - przyjmujących...

Oświecenie niemieckie - Christian Wolff

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

oświecenie niemieckie - Christian Wolff (1679-1754) Wolff był racjonalistą - stworzył kompletny system filozofii, który obejmował metafizykę i naturalną teologię. Kładł nacisk na praktyczny cel filozofii, ale charakterystyczną cechą jego f...

David Hume i empiryzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

David Hume (1715 - 1776) doświadczenie dostarcza nam wrażeń, które potem umysł kopiuje w postaci idei wiedza zawarta w ideach występuje wtedy, gdy wypowiada informacji zawarte w treści wrażeń i poza nie wykracza dwa przedmioty badania: fakty...

David Hume - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 812

David Hume ( 1715 - 1776 ) doświadczenie dostarcza nam wrażeń, które potem umysł kopiuje w postaci idei wiedza zawarta w ideach występuje wtedy, gdy wypowiada informacji zawarte w treści wrażeń i poza nie wykracza dwa przedmioty badania: fak...

Demokryt z Abdery - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 616

Demokryt z Abdery ( V-IV w. p.n.e.) podział świata poziom elementarnej rzeczywistości atomy dzielą się na gatunki, ale w obrębie gatunków są jednakowe wpływają na to, jakie właściwości posiadają rzeczy i zjawiska z nich tworzone nie podlegaj...

Demokryt z Abdery - omówienie - podział świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 532

Demokryt z Abdery (V-IV w. p.n.e.) podział świata poziom elementarnej rzeczywistości atomy dzielą się na gatunki, ale w obrębie gatunków są jednakowe wpływają na to, jakie właściwości posiadają rzeczy i zjawiska z nich tworzone nie podlegają...

Rene Descartes - „Rozprawa o metodzie”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 2128
Wyświetleń: 1750

Rene Descartes - „Rozprawa o metodzie" (części: I - IV)Część I: Na wstępie rozróżnia Descartes dwa pojęcia: rozsądek (rozum) i umysł. Rozsądek jest niczym innym, jak tylko zdolnością odróżni...

Rene Descartes - „Medytacje o pierwszej filozofii”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 924

Rene Descartes - „Medytacje o pierwszej filozofii” „Medytacje” pojawiły się po tym, jak nad „Rozprawą o metodzie” rozpętała się krytyka, dotycząca przede wszystkim poruszonych w niej zagadnień religijnych. O ile „Rozprawę” można zaszufladkować jako traktat o tematyce epistemologicznej, o tyle „Medy...

Epiktet - „Diatryby”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

Epiktet - „Diatryby” „Diatryby” ani „Encheiridion” nie zostały spisane przez Epikteta, który chciał się trzymać sokratejskiego modelu filozofowania. Spisał je słuchacz Epikteta, historyk Flavius Arrianus. „Diatryby” są wiernym odzwierciedleniem my...