Podstawy geologii

note /search

Dokumentacja geologiczno- inżynierska-posadowienia domku jednorodzinne...

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy geologii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1225

1.Wstęp. Celem dokumentacji geotechnicznej jest posadowienie domku jednorodzinnego w miejscowości Wierzbna na działce nr 379 przez: NCC Sp. z o.o ul. Al. Wyzwolenia Narodowego 55/3 58-100 Świdnica Wykonawcą jest firma: „EXPOMINEX” Sp. z o. o. ul. Sprawiedliwości 77/7 55-45 Rogów Sobótki. 2. Zak...

Obliczanie błędów pomiarów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy geologii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

Oblicz błąd pola prostokąta mając dane: a=220,00m+0,1m*8 ma=0,02m b=20,00m+0,1m*8 mb=0,05m mP=? mP - błąd pola prostokąta Błąd pola prostokąta o boku a=220,80m I boku b=20,80m wynosi . Oblicz błąd azymutu 1-2 mając dane: x y mx my 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2 50,00 50,00 +0,1*8 0,05 0...

Orientacja pozioma wyrobisk górniczych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy geologii
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2681

Orientacja pozioma (sytuacyjna) wyrobisk górniczych. Mapy górnicze powierzchni, wyrobisk górniczych i geologiczne prowadzone są w tym samym kroju sekcyjnym. Aby to było możliwe muszą być prowadzone w tym samym układzie współrzędnych prostokątnych, czyli osnowa pomiarowa dołowa musi mieć współrzędn...

Podstawowe wiadomości z kartografii-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy geologii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1204

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z KARTOGRAFII. Badaniem kształtu powierzchni zajmuje się geodezja i astronomia. Przedstawienie tych badań i pomiarów na płaszczyźnie jest przedmiotem kartografii. Odwzorowaniem na płaszczyźnie takich regularnych powierzchni jest zadaniem kartografii matematycznej. Przed dokon...

Posadowienie budowli-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy geologii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1701

Posadowienie budowli Posadowienie obiektów budowlanych obejmuje nie tylko projektowe rozwiązanie fundamentów, stanowiących najniżej położoną część konstrukcji obiektu, ale także sposób przekazania obciążeń od fundamentów na podłoże gruntowe

Podstawy geologii-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy geologii
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2100

Wyjaśnij pojecie - Gondwana. Rozwój ssaków w kenozoiku. Produkty procesu wietrzenia. Produkty gazowe wulkanizmu. Opisać powstanie Ziemi na tle powstawania Układu Słonecznego. Jak gady i płazy przystosowały się do życia na lądzie? Opisać metamorfizm. Jak atmosfera i

Wulkany-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy geologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

Wulkany Co to jest wulkan? Wulkan to po prostu otwór w Ziemi, przez którą ognista mieszanka gazów, pary wodnej, popiołu, bryłek półpłynnej skały zwanej lawą, wyrzucana jest do atmosfery. Wulkaniczne popioły, opadające po wybuchu, narastają się i twardnieją, tworząc lekką, szarą skałę. Tak po milio...

Podstawy geologii-zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy geologii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1134

Zakres i działy geologii inżynierskiej. Obiekty inżynierskie, kategorie geotechniczne obiektów budowlanych Środowisko  geologiczno-inżynierskie, kategorie  geotechniczne obiektów budowlanych. Właściwości fizyczno- mechaniczne gruntów Korozyjne właściwości gruntów Klasyfikacja (podział) gruntów ...

Naturalna podzielność skał-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy geologii
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1631

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ GÓRNICZY Naturalna podzielność skał WYKONAŁ: I. WSTĘP TEORETYCZNY Podzielność - zdolność skał do dzielenia się na bloki wzdłuż pewnych płaszczyzn. Podzielność utajona - zdolność do dzielenia się wzdłuż powierzchni niedostrzegalnych. Podzielność jawna - widoczne...

Teodolit - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy geologii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1393

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: pomiary kątów poziomych i pionowych, teodolit, podział teodolitów, budowa teodolitu, zastosowanie teodolitu....