Naturalna podzielność skał-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naturalna podzielność skał-opracowanie - strona 1 Naturalna podzielność skał-opracowanie - strona 2 Naturalna podzielność skał-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ GÓRNICZY
Naturalna podzielność skał
WYKONAŁ:
I. WSTĘP TEORETYCZNY
Podzielność - zdolność skał do dzielenia się na bloki wzdłuż pewnych płaszczyzn.
Podzielność utajona - zdolność do dzielenia się wzdłuż powierzchni niedostrzegalnych.
Podzielność jawna - widoczne makroskopowo odspojenie się części skał.
Spękania - gdy między płaszczyznami podzielności nie ma widocznego odstępu.
Szczeliny - gdy między powierzchniami podzielności są wyraźne odstępy.
---------------------------------------------------------------------------------
Podzielność skał charakteryzuje się za pomocą dwóch parametrów:
Orientacji przestrzennej płaszczyzn oddzielności.
Pomiaru spękań dokonuje się za pomocą kompasu geologicznego mierząc kierunek zapadania płaszczyzny ciosowej i kąt jej upadu.
Np.:
23/91
azymut kierunku zapadania / kąt zapadania
Wyniki pomiarów przedstawia się graficznie w postaci tzw. róży spękań. Wyniki pomiarów skierowanych azymutów biegu grupuje się w klasy obejmujące przedziały po 5 lub 10°. Następnie oblicza się liczbę pomiarów przypadających na każdą klasę i wyraża procentowo w stosunku do wszystkich wykonanych pomiarów. W celu wykonania róży spękań nanosimy azymuty do środka przedziału każdej klasy na koło azymutalne, wyrażając częstość występowania spękań odcinkami mierzonymi od środka koła w kierunku środka przedziału każdej klasy i o długości proporcjonalnej do częstości. Po połączeniu tych odcinków możemy łatwo odczytać główne kierunki spękań.
DANE
Do podanych azymutów dodałem 8°
27/87
61/83
58/89


(…)

… w dwusiecznej kąta (czyli 00 i 900),
jeżeli otrzymaną „różę spękań” potraktować jako „różę czarną”, to w tym przypadku najkorzystniejszym kierunkiem eksploatacji będzie azymut główny (450) powiększony o 80.
ROZKŁAD KĄTÓW ZAPADANIA
Lp.
50-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
1
52
57
61
66
71
76
81
86
2
54
58
62
67
71
76
81
86
3
62
68
72
76
81
86
4
63
70
73
76
82
86
5
64
74
76
82
86
6
64
75
76
82
86
7
75…
… ze względu na średnią miąższość ławic:
Miąższość[cm]
1-3
Bardzo cienko uławicony 3-10
Cienko uławicony
10-30
Średnio uławicony
30-100
Grubo uławicony
Więcej od 100
Bardzo grubo uławicony
II. OBLICZENIA
1. Klasyfikacja stropu ze względu na uławicenie.
Pomiar odległości między spękaniami na poszczególnych prostych[mm].
Prosta nr 1
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
xi 4
1,5
1,5
5
4
7
6,5
11,5
2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz