Fizyka - strona 92

Praca i energia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

Praca, energia a) praca stałej siły przy przesunięciu wzdłuż linii prostej - praca stałej co do wartości i kierunku siły na prostoliniowym przesunięciu jest to iloczyn skalarny wektora siły i wektora przesunięcia punktu jej przyłożenia b) praca zmiennej siły przy przesunięciu wzdłuż linii prostej ...

Zasady dynamiki Newtona - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

Zasady dynamiki Newtona a) I zasada dynamiki - Każde ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, jeśli nie działają na nie siły zewnętrzne b) Pęd punktu materialnego - Pęd punktu material...

Termodynamika - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Termodynamika a) Kinetyczna teoria gazu doskonałego - Gaz - zgodnie z przyjętym modelem - to zespół wielu cząsteczek - punktów materialnych poruszających się chaotycznie. Cząsteczki te zderzają się ze sobą. Zderzają się też ze ściankami naczynia i te właśnie zderzenia są dla nas szczególnie interes...

Modele atomu Bohra - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

MODEL BOHRA ATOMU • Niels Bohr (1913) - prosty model atomu wodoru, niezgodny z najnowszą teorią, ale symbolika używana do dziś. • Bohr założył, że elektrony poruszają się wokół jąder atomowych po kołowych orbitach (jak klasycznie orbity planet), ale wielkość, „opisująca” ten ruch - moment pędu - je...

Wykład - interferencja i dyfrakcja

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

INTERFERENCJA • Nakładanie się fal nazywamy ogólnie superpozycją; • Nakładanie się spójne (koherentne) fal - interferencja; Źródła spójne - drgające zgodnie w fazie albo takie, dla których fazy wiążą się ze sobą w określony sposób (przesu...

Wykład - polaryzacja i holografia

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

POLARYZACJA • Światło = fala elektromagnetyczna = wzajemnie prostopadłe pola E i H (w swobodnej przestrzeni: oba wektory prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali = fala poprzeczna) • Światło naturalne = źródła termiczne = izotropowy r...

Wykład - rodzaje fal

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

FALE • Falą nazywamy każde rozprzestrzeniające się zaburzenie (odkształcenie, drgania). • Fala poprzeczna - gdy drgania zachodzą w kierunku prostopadłym do kierunku rozchodzenia się fali. • Fala podłużna - gdy drgania zachodzą w kierunku ...

Fizyka - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Propozycje tematów na egzamin z Fizyki II Fala: definicja, równanie falowe, przykłady fal. Światło jako fala elektromagnetyczna. Widmo promieniowania elektromagnetycznego. Wektor Poyntinga: definicja, sens fizyczny. Współczynnik załamania. Dyspersja. Prawa Sneliusa. Zasada Fermata. Zasada Huy...

Równania Maxwella - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

FALE ELEKTROMAGNETYCZNE Maxwell (1864) pokazał, że przyspieszony ładunek elektryczny musi promieniować pole elektryczne i magnetyczne oddalające się od źródła z prędkością (w próżni): Równania Maxwella (1) (2) (3) (4) (σ - gęstość ...

Zasada Pauliego - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

ZASADA PAULIEGO • Układ okresowy pierwiastków lub jakiekolwiek zestawienie danych fizyko-chemicznych pokazuje, ze właściwości tych pierwiastków powtarzają się cyklicznie w grupach 2, 8, 8, 18, 18, 32... -elementowych. • Wolfgang Pauli (1900-1958) podał w 1925 roku zasadę (zwana też zakazem Paulieg...