Fizyka - zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - zagadnienia na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Propozycje tematów na egzamin z Fizyki II
Fala: definicja, równanie falowe, przykłady fal.
Światło jako fala elektromagnetyczna. Widmo promieniowania elektromagnetycznego.
Wektor Poyntinga: definicja, sens fizyczny.
Współczynnik załamania. Dyspersja.
Prawa Sneliusa.
Zasada Fermata.
Zasada Huyghensa i Huyghensa-Fresnela.
Dualizm cząsteczkowo-falowy: zjawiska, świadczące o falowej albo o cząsteczkowej naturze światła.
Doświadczenie Younga: opis, wnioski.
Interferencja: definicja, warunki konieczne, pojęcia podstawowe (np. droga i czas koherencji).
Dyfrakcja.
Polaryzacja światła: definicja, metody opisu, sposoby polaryzacji światła.
Zwierciadła (definicja, podział, podstawowe wielkości charakteryzujące). Soczewki (definicja, podział, podstawowe wielkości charakteryzujące). Pryzmat (definicja, podstawowe wielkości charakteryzujące). Lupa (odległość dobrego widzenia!).
Mikroskop (do czego służy, budowa, schemat).
Luneta (do czego służy, budowa, schemat, typy lunet).
Zdolność rozdzielcza: oka, przyrządu.
Przesłony w układzie optycznym: źrenice, luki.
Aberracje przyrządów optycznych (podział, krótkie definicje).
Oko: budowa, zasada widzenia barwnego.
Promieniowanie cieplne: rozkład Plancka, prawo Kirchhofa, Stefana-Boltzmanna, Wiena.
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne (definicja, wzór Einsteina) i wewnętrzne.
Zjawisko Comptona.
Hipoteza de Broglie`a.
Równanie Schrödingera (pojęcie funkcji falowej, wzór [stacjonarne!], do czego służy?)
Zasada nieoznaczoności Heisenberga (funkcja falowa!).
Model atomu wodoru Bohra: założenia (wcześniejsze Rutheforda plus dodane przez Bohra), wnioski.
Zasada Pauliego. Co to jest spin? (wypadałoby zacząć od liczb kwantowych...)
Rodzaje wiązań cząsteczkowych (krótki opis w języku funkcji falowych).
Model pasmowy półprzewodnika.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz