Prawo rzymskie - strona 92

Formy egzekucji majątkowej-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

83. FORMY EGZEKUCJI MAJĄTKOWEJ. Uniwersalna i syngularna. Pierwsza niezwykle surowa doprowadzała najczęściej do licytacji całości majątku dłużnika o samego dłużnika okrywała niesławą lub skazywała na infamię. Z biegiem lat została wprowadzona druga...

Interdykty-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

91. INTERDYKTY. Interdykty - czyli interwencje osób upoważnionych (magistratury (pretor, prokonsul)) na prośbę jednej ze stron a mające na celu głównie ochronę interesów jednostki lub państwa....

Zasady sędziowskiej oceny dowodów-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

72. ZASADY SĘDZIOWSKIEJ OCENY DOWODÓW. Ocena dowodów przez sędziego była niczym nie skrępowana i dowolna. Sędzia mógł po ocenie dowodów wydać wyrok jaki uważał za słuszny. Blokadą była tutaj tylko i wyłącznie treść formułki zawarta w condemnatio która uniemozliwiała mu wyjście poza ramy procesu. Wyr...

Zdolność procesowa a legitymacja procesowa-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

30. ZDOLNOŚĆ PROCESOWA A LEGITYMACJA PROCESOWA. Zdolność procesowa to zdolność do występowania w procesie w ogóle., Legitymacja procesowa zaś była uprawnieniem do występowania w konkretnej sprawie w charakterze bądź to powoda (legitymacja czynna) czy też pozwanego ( legitymacja bierna). ...

Zdolność procesowa-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

29. ZDOLNOŚĆ PROCESOWA. Zdolność procesowa to zdolność do występowania w procesie w ogóle. Zaznaczyć należy, że nie każda osoba mogła występować w roli strony procesowej (należało mieć zdolność procesową i

Pojęcie własności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

262. POJĘCIE WŁASNOŚCI - DOMINIUM PROPRIETAS. Własność jest to bezwzględne, nieograniczone, najszersze prawo rzeczowe do korzystania i rozporządzania rzeczą z wyłączeniem osób trzecich. ...

Służebności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

284. SŁUŻEBNOŚCI. Służebności servitutes jest to ograniczone prawo rzeczowe które umożliwia osobie cudzej częściowe korzystanie z rzeczy w ściśle określonym kierunku lub w określony przez prawo sposób. Służebności dzieliły się na gruntowe(prediorum) i osobiste (personalum) ...

Użytkowanie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

288. UŻYTKOWANIE. Użytkowaniem nazywali rzymianie rzeczowe prawo do używania rzeczy cudzej i pobierania z niej pożytków z obowiązkiem zachowania jej pierwotnej substancji. Osobisty charakter użytkowania polegał na tym że prawo to było dozgonne i nie zbywalne. ...

Zobowiązania quasi ex delicto-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

307. ZOBOWIĄZANIA QUASI EX DELICTO. Zobowiązania jak gdyby z deliktu czyli jak gdyby z przestępstwa były to zobowiązania zbliżone do deliktów jednak nie będące nimi. Należały tutaj takie zobowiązania jak positum auxum pensum czy też jeżeli sędzia wydał zły wyrok. ...

Zwłoka dłużnika-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

336. ZWŁOKA DŁUZNIKA. Zwłoka dłużnika (mora debitoris) było to wymagalne i zaskarżalne świadczenie którego dłużnik nie spełnił po upomnieniu. Czyli zwłoka dłużnika miała miejsce wówczas gdy dłużnik z własnej winy nie wykonał zobowiązania, które było już wymagalne. ...