Prawo rzymskie - strona 91

Stypulacja akwiliańska-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

439. STYPULACJA AKWILIAŃSKA. Stypulacja akwiliańska została stworzona przez znanego prawnika od którego imienia wzięła swoją nazwę. Przy jej zastosowaniu przeprowadzano nowację wszelkich stosunków obligacyjnych między dwoma podmiotami co umożliwiało ich umorzenie za pomocą jednej tylko czynności pra...

USUS I USUSFRUCTUS-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

287. USUS I USUSFRUCTUS. Usus i ususfructus są to służebności osobiste. Usus czyli prawo do korzystania z cudzej rzeczy bez możliwości pobierania z niej pożytków; usus fructus czyli prawo do korzystania i pobierania korzyści z rzeczy cu...

Wielość podmiotów zobowiązania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

310. WIELOŚĆ PODMIOTÓW ZOBOWIĄZANIA. W każdym zobowiązaniu musi występować co najmniej dwa podmioty a mianowicie dłużnik i wierzyciel. Istniały jednak stosunki w których występowała większa ilość osób należących do zobowiązania. Dlatego też w węzłach obligacyjnych możemy mówić jedynie o stronach a n...

Zastaw jako prawo akcesoryjne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 217

294. ZASTAW JAKO PRAWO AKCESORYJNE. Zastaw jako prawo akcesoryjne a więc dodatkowe objawia się tym że jest to dodatkowe zabezpieczenie istniejącego już zobowiązania. Zastawca najczęściej bywa osobiście dłużnikiem zastawnika a zastaw ma służyć dodatkowemu poręczeniu spłaty długu. ...

Zobowiązania quasi ex contractu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

306. ZOBOWIĄZANIA QUASI EX CONTRACTU. Zobowiązanie jak gdyby z kontraktu był to stan faktyczny zblizony do kontraktu lecz nie będący nim należały tutaj takie typy zobowiązań jak : prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia a więc negociorum gestio oraz

Zobowiązania solidarne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

313. ZOBOWIĄZANIA SOLIDARNE. Zobowiązanie solidarne jest to jedno świadczenie do wykonania w całości nie ważne przez którego z dłużników. Jeżeli jeden z dłużników wykonał świadczenie w całości to zobowiązanie wygasało zwalniając tym samym pozostałych dłużników z konieczności wykonania zobowiązania. ...

Kognacja - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

123. KOGNACJA. Kognacja jest to pokrewieństwo oparte na naturalnych więzach krwi, które nie wystarczały do tego by stać się agnatem. Pokrewieństwo takie mogło powstawać nie tylko jak to miało miejsce w agnacji ze strony mężczyzny lecz również ze s...

Powinowactwo - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

125. POWINOWACTWO. Powinowactwo w prawie rzymskim jest to wzajemny stosunek łączący jednego małżonka z krewnym drugiego małżonka. Podstawa powinowactwa było małżeństwo. Powinowatym jest zatem krewny małżonka albo małżonek krewnego. Stopni powinowactwa nie obliczano. ...

Actio popularis-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308

46. ACTIO POPULARIS. Skarga którą mógł wnosić każdy obywatel. Taka skarga z tytułu zniszczenia jakiejś rzeczy nie była ograniczona terminem jednak w przypadku skargi z tytułu uszkodzenia ciała człowieka wolnego lub w przypadku jego śmierci była ograniczona terminem rocznym. ...

Exceptio rei iudicatae-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

58. EXCEPTIO REI IUDICATAE. Exceptio rei iudicatae było formą obrony procesowej przysługującej pozwanemu. Pozwany poprzez tę formułę zarzucał powodowi fakt, iż spór który on wytoczył był już rozstrzygany a w myśl rzymskiej zasady nie można było się sądzić w tej samej sprawie dwa razy. ...