Prawo rzymskie - strona 90

CRIMINA I DELICTA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

409. CRIMINA I DELICTA. Delict czyli meleficium jest to przestępstwo prawa prywatnego które rodziło za sobą powstanie zobowiązania. Delikty należy odróżniac od crimen czyli przestępstw prawa publicznego karą w których najczęściej była śmierc lub infami...

DEIECTUM VEL EFFUSUM-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

423. DEIECTUM VEL EFFUSUM. Terminy oznaczające wyrzucenie lub wylanie. Generalnie termiy te dotyczyły odpowiedzialności za wyżądzenie krzywdy osobie na którą zostały zrzucone lub wylane przedmioty z jakiejś nieruchomosci. Prawo określało że odpowiedzialność za takie czyny ponosi tylko i wyłącznie wł...

Depozyt nieprawidłowy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

357. DEPOZYT NIEPRAWIDŁOWY. Depozyt nieprawidłowy należał do kontraktów realnych i miał formę przechowywania czyli depositum. Przedmiotem tego kontraktu były rzeczy określane jako genus czyli zamienne którymi mógł dzierżyciel obracać i w dowolny ...

Pojęcie i rodzaje kontraktów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308

339. POJĘCIE I RODZAJE KONTRAKTÓW. Kontrakt jest to umowa czyli zgodne oświadczenie woli dwóch lub większej ilości stron uznana przez prawo cywilne a przez to zaskarżalna. Wyróżniamy następujące rodzaje kontraktów: realne, werbalne, literalne, konsensualne jednostronne i dwustronne ...

POSITUM AUT SUSPENSUM-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

424. POSITUM AUT SUSPENSUM. Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu polegające na zawieszeniu lub położeniu jakiegoś przedmiotu w miejscach które mogły stwarzać niebezpieczeństwo dla przechodniów. W takich przypadkach każdy obywatel mógł wnieść pozew przeciwko sprawcy który stworzył niebezpieczeństwo o odsz...

POSSESIO AD USUCAPIONAEM-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

247. POSSESIO AD USUCAPIONAEM. Possessio ad usucapionem jest to posiadanie rzeczy a więc faktyczne władztwo nad rzeczą które prowadzi do zasiedzenia. Aby mogło dojść do zasiedzenia winny być spełnione warunki: possessio, fides, titulus, tempus, res habilis. ...

Prawo zastawu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

293. PRAWO ZASTAWU. Prawo zastawu jest to prawo rzeczowe przysługujące wierzycielowi na cudzej rzeczy ruchomej dla zaspokojenia jego wierzytelności i to z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami. Tak więc zastaw jest niczym innym jak jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności ...

Precarium-opracowanie 1

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

248. PRECARIUM. Posiadanie prekaryjne to takie którego udzielano na prośbę zainteresowanej osoby z obowiązkiem zwrotu na każdorazowe wezwanie. Osoba posiadająca nazywała się prekarzystą tzn. osobą korzystającą z rzeczy cudzej. Precarium stosowane było najczęściej przez osoby bogate gdyż obwarowane b...

PACTA LEGITIMA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

398. PACTA LEGITIMA. Pacta legitima były to umowy które uzyskały ochrone procesową na podstawie konstytucji cesarskich (leges). Środkiem procesowym było tu powództwo zwane condictio ex lege a do najbardziej typowych pakt tego rodzaju należały : poactu dotaleczyli nieformalna umowa o ustanowienie pos...

RECEPTA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

395. RECEPTA. Recepta była to forma paktu pretorskiego a więc taka której na mocy swojego imperium pretorowie umożliwiali ochrony procesowej umozliwiajacej wniesienie actio. Recepta była formą zobowiązania gwarancyjnego przyjmowanego przez jednego z uczestników zobowiązania. Krótko więc mówiąc recep...