Prawo rzymskie - strona 89

Zdolność prawna-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 287

93. ZDOLNOŚĆ PRAWNA. Czyli podmiotowość prawna była warunkiem brania udziału w życiu prawnym. Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Zdolność prawna nie była równoznaczna zdolności do czynności prawnej. Niektóre osoby takie jak np. dojrzały niewolnik miały zdolność do niek...

Kontrakty literalne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

344. KONTRAKTY LITERALNE. Kontrakty literalne zawierane litteris opierały się dla swej ważności na odpowiednim wpisie w księdze rachunkowej. A więc stony kontraktu musiały wyrazić swoją wolę w postaci pisemnej. Kontrakty takie przybierały różne formy takie jak transcriptio i to zarówno jako re i per...

Luka contra legem- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Luka contra legem dotyczy sytuacji, w której stosujący prawo podmiot ocenia ujemnie pozytywne konsekwencje, zawarte w normach prawnych. ...

Luka intra legem- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Luka intra legem polega z kolei na mało precyzyjnych sformułowaniach języka prawnego. Powstaje wtedy, gdy regulacja jest zbyt „luźna", za mało konkretna. ...

Stosunek prawny- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Stosunek prawny - regulowany normami prawny i stosunek społeczny etyczny (zależność społeczna) między co najmniej dwoma podmiotami prawa ...

Lex generalis- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

lex generalis - prawo/norma ogólna (przeciwieństwo lex specialis) ...

Rzeczy zużywalne i niezużywalne - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980

235. RZECZY ZUŻYWALNE I NIE ZUŻYWALNE. Jednym z podziałów rzeczy był podział na rzeczy będące zużywalnymi i nie zużywalnymi. Podział ten określał nam rzecz zużywalną jako rzecz która ulega jednorazowemu zużyciu tzn. nie można z niej po raz wtóry korzystać. Rzymianie określenie to traktowali w sposób...

ACTIO DE PECULIO-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

426. ACTIO DE PECULIO. Actio de peculiopolegało na odpowiedzialności zwierzchnika czy też właściciela za długi niewolnika któremu wyznaczył on peculium do wysokości tego peculium. Na uwage zasługuje tutaj prawo dedukcji które miało zastosowanie wówczas gdy właściciel był także wierzycielem. Przysług...

Confusio w prawie rzeczowym i zobowiązaniach-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 147

441. CONFUSIO W PRAWIE RZECZOWYM I W ZOBOWIĄZANIACH. Confusio czyli zlanie się w jedną całość. Termin ten w zobowiązaniach dotyczył zejścia się w jednej osobie zarówno wierzytelności jak i długu przez co zobowiązanie wygasało. Podobną sytuację obserwujemy w prawie rzeczowym gdzie to poprzez confusio...