Fizyka - strona 90

Dynamika bryły sztywnej - zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2135

Dynamika bryły sztywnej. 1. Na cząstkę o masie 2 kg znajdującą się w punkcie określonym wektorem r F 3i 4 j . Wyznacz wektor momentu tej siły względem początku układu współrzędnych. 2. Cząstka o masie 2 kg znajdująca się w punkcie określonym wektorem r v 6i 7 j działa siła 5i 5i 7 j ma p...

Działania na wektorach - zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1617

Lista 1 Działania na wektorach ˆ ˆ 1. Dane są dwa wektory: a  3i  4 ˆ  5k oraz j ˆ ˆ b  i  2 ˆ  6k . Wyznaczyć : (a) długość j     każdego wektora, (b) iloczyn skalarny a  b , (c) kąt pomiędzy wektorami a  b oraz a  b . ˆ j ˆ 2. (*) Wektory a i b spełniają relacje: a ...

Dynamika - zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

Lista 4 Dynamika I 1. Na gładkim stole położono dwa ciężarki o masach m1=250 g i m2=500 g połączono gumką. W pewnej chwili ciężarki te rozsunięto/ Lżejszy z nich zaczął poruszać się z przyspieszeniem o wartości a1=0,2 m/s2. Z jakim przyspieszeniem poruszał się drugi ciężarek? 2. (*) Na końcach...

Kinematyka - działania

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

Lista 2 Kinematyka 1. (*) Rowerzyści w czasie wycieczki rejestrowali swoją prędkość. (a) Rowerzysta A godzinę jechał z prędkością v1 = 25 km/h podczas drugiej na skutek zmęczenia jechał z prędkością v2 = 15 km/h. (b) Rowerzysta B pierwsze 2...

Praca i energia - zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1953

Lista 6 - Praca i energia. Zad.1. (*) Kula o masie 0,005 kg i prędkości 600 m/s zagłębiła się w drewnie na głębokość 2 cm. Wyznaczyć średnią wartość siły oporu działającej w drewnie na kulkę. Zakładając, że siła oporu jest stała, obliczyć czas hamowania kulki. Z jaką przemianę energii mamy w tym...

Pęd - zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2345

Lista 7-pęd, zasada zachowania pędu Zad.1. Sternik o masie 45 kg stoi na pokładzie niezacumowanej żaglówki o masie 450 kg i długości 7 m, nieruchomo spoczywającej na powierzchni jeziora. Sternik rozpoczyna spacer po pokładzie z prędkością 1 m/s w względem żaglówki przechodząc od jej przodu na ru...

Spadek swobodny - zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1554

Lista 3 Spadek swobodny. Rzuty: pionowy, poziomy, ukośny. UWAGA! We wszystkich poniższych zadaniach załóż, że wpływ atmosfery ziemskiej na ruch jest znikomo mały oraz przyjmij że przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi ma wartość g = 10 m/s2. 1. Dac...

Klasyfikacja fal - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Klasyfikacja fal a) wg kierunku drgań cząstek (elementów ośrodka) w stosunku do kierunku rozchodzenia się fali - fale poprzeczne - kierunek drgań cząstek jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali -

Pola sił centralnych i grawitacyjne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Pola sił centralnych a) Pole sił centralnych, jest to pole, w którym linie pola sił centralnych spotykają się we wspólnym punkcie, w którym znajduje się ciało wytwarzające to pole. Własności pola centralnego: jest to pole wektorowe, wektor ...

Pole magnetyczne - omówienie - Prawa Maxwella

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem Pole magnetyczne wokół prostoliniowego przewodnika z prądem Przewodnik taki wytwarza wirowe pole magnetyczne, którego linie sił pola są okręgami o wspólnym środku; kierunek pola magnetycznego z kierunkiem prądu kojarzy REGUŁA ŚRUBY PRAWOSKRĘTNEJ H=I2πr ...