Wykład - polaryzacja i holografia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - polaryzacja i holografia - strona 1 Wykład - polaryzacja i holografia - strona 2 Wykład - polaryzacja i holografia - strona 3

Fragment notatki:

POLARYZACJA • Światło = fala elektromagnetyczna = wzajemnie prostopadłe pola E i H (w swobodnej przestrzeni: oba wektory prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali = fala poprzeczna)
• Światło naturalne = źródła termiczne = izotropowy rozkład poprzecznego pola elektrycznego (i magnetycznego) = światło NIESPOLARYZOWANE
POLARYZACJA = „UKIERUNKOWANIE”
„UPORZĄDKOWANIE”
• Z równań Maxwella: (fala biegnie w kierunku z!)
+ podobne równanie na Ey
(δox i δoy oznaczają fazy w początku układu a δx i δy w płaszczyźnie z=const)
POLARYZACJA - c.d.1
• Z równań Maxwella: (fala biegnie w kierunku z)
po dodaniu δx (cofnięcie początku biegu czasu!) w płaszczyźnie z=const dostajemy:
gdzie δ=δx-δy=δox-δoy.
• Eliminując w powyższych równań czas: Jest to równanie elipsy.
POLARYZACJA - c.d.2
Wielkości określające stan polaryzacji światła
• Kąt przekątnej β: przekątna prostokąta, wyznaczonego przez amplitudy mx i my. • Kąt azymutu α: kąt między dużą osią elipsy stanu polaryzacji a osią x układu współrzędnych.
• Skrętność: patrząc od strony obserwatora, fala na rysunku jest prawoskrętna (zgodna z ruchem wskazówek zegara).
• Eliptyczność: iloraz małej i dużej osi elipsy. • Kąt eliptyczności: POLARYZACJA - c.d.3
• Płaszczyzna drgań: (pojęcie odnosi się do polaryzacji liniowej!) płaszczyzna drgań wektora E.
• Płaszczyzna polaryzacji: płaszczyzna drgań wektora H.
POLARYZACJA - c.d.4
• Metody polaryzacji światła:
załamanie, odbicie, rozpraszanie, selektywne pochłanianie.
• selektywne pochłanianie polaroidy
• załamanie i odbicie
kąt Brewstera
ANIZOTROPIA OPTYCZNA • Równania Maxwella: opisują zachowania pól: E, D, H, B.


(…)

….
• Przypomnijmy równania materiałowe:
• (DYGRESJA) Pojęcie tensora !
⇔ (k, l = x, y, z)
ANIZOTROPIA OPTYCZNA - c.d.1
ANIZOTROPIA =„ZALEŻNOŚĆ OD KIERUNKU”
„NIEJEDNORODNOŚĆ”
εkl - tensor dielektryczny; gkl - tensor skręceń;
W ośrodku anizotropowym kierunek promienia p (tzn. wektora Poyntinga S) nie pokrywa się z normalną s do czoła fali. Wektory E, D, p, s leżą we wspólnej płaszczyźnie, prostopadłej do wektora H.
ANIZOTROPIA OPTYCZNA - c.d.2
• Z równań Maxwella: • W ośrodkach izotropowych: • Teraz ε jest tensorem, więc obowiązuje TYLKO definicja n.
• Układ kanoniczny tensora przenikalności:
• Stosując równanie materiałowe, ale z tensorem przenikalności:
Możemy otrzymać....
DWÓJŁOMNOŚĆ • Równanie Fresnela
W zadanym kierunku s mogą się przemieszczać DWIE fale o różnych prędkościach dla DWÓCH współczynników załamania!
⇒ DWÓJŁOMNOŚĆ
Interpretacją równania Fresnela jest tzw. elipsoida normalnych
Zgodnie z umową: nz>ny>nx DWÓJŁOMNOŚĆ - c.d.1
• Ośrodki jednoosiowe: elipsoida jest obrotowa, a więc dla danego kierunku propagacji jeden ze współczynników jest zawsze taki sam - zwyczajny (n0) i tylko drugi - nadzwyczajny (ne) - zależy od kierunku propagacji fali (można wyróżnić w ośrodku jeden, szczególny kierunek, zwany osią…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz