Zarządzanie procesem inwestycyjnym

note /search

Cykl życia projektu inwestycyjnego - Podziały procesu inwestycyjne...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3619

Podziały   procesu   inwestycyjnego UNIDO •   Faza  przedinwestycyjna ○   Wstępna ○   Przygotowawcza •   Faza  inwestycyjna ○   Realizacyjna •   Faza  operacyjna ○   Zarządzania  nieruchomością Lansowany   przez   UEK •   Inicjacja   projektu ○   Lokalizacja,   idea,   kapitał ○   Wstępna   wizja  ...

Inwestycje deweloperskie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1932

Deweloper   - deweloperzy   są bardzo   różni.   Część   wyewoluowała   z   firm   budowlanych. Przykładowa   definicja:   podmiot   realizujący   inwestycje   z   przeznaczeniem   na sprzedaż   innym użytkownikom. Wg   Trojanowskiego:   Podmi...

Zarządzanie projektem inwestycyjnym

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1274

Projekty Project   finance Project   finance   - sposób   finansowania   dużych, złożonych,   kapitałochłonnych   inwestycji.   Często wykorzystywana   przy   dużych inwestycjach   infrastrukturalnych. Realizacja   inwestycji   opiera   się na   powołaniu   do tego   celu   specjalnej   spółki.  ...

Ryzyko w procesach inwestycyjnych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1547

Źródła   zagrożeń   projektów   inwestycyjnych •   Cechy   projektu ○   Duży   zakres   rzeczowy   i   wartość ○   Znaczna złożoność ○   Unikatowość   i innowacyjność ○   Pośpiech   w   planowaniu   i wdrażaniu •   Personel   zarządzający   projektem ○   Brak   kompetencji   menedżera   projektu ...

Inwestycje - klasyfikacja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2513

Klasyfikacja   inwestycji •   Finansowe ○   Lokaty   bankowe ○   Akcje,   udziały ○   Obligacje ○   Udziały   w   funduszach   inwestycyjnych •   Rzeczowe   lokacyjne ○   Dzieła   sztuki ○   Metale   szlachetne ○   Przedmioty   kolekcjonerskie ○   nieruchomości •   Rzeczowe   produkcyjne ○   Nieruc...