Cykl życia projektu inwestycyjnego - Podziały procesu inwestycyjnego UNIDO

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3150
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl życia projektu inwestycyjnego - Podziały   procesu   inwestycyjnego UNIDO - strona 1 Cykl życia projektu inwestycyjnego - Podziały   procesu   inwestycyjnego UNIDO - strona 2 Cykl życia projektu inwestycyjnego - Podziały   procesu   inwestycyjnego UNIDO - strona 3

Fragment notatki:

Podziały   procesu   inwestycyjnego UNIDO •   Faza  przedinwestycyjna ○   Wstępna ○   Przygotowawcza •   Faza  inwestycyjna ○   Realizacyjna •   Faza  operacyjna ○   Zarządzania  nieruchomością Lansowany   przez   UEK •   Inicjacja   projektu ○   Lokalizacja,   idea,   kapitał ○   Wstępna   wizja   inwestycji ○   Prosty   rachunek projektu   deweloperskiego ○   Zapewnienie   nabycia nieruchomości •   Koncepcja ○   Analiza  wykonalności    Analiza  rynku    Analiza  lokalizacji    Analiza  użytkowania    Analiza  konkurencji    Analiza  ryzyka ○   Analiza  kosztów ○   Analiza  opłacalności   i   efektywności •   Zarządzanie   inwestycją ○   Planowanie   i   kontrola   kosztów ○   Planowanie   i   kontrola   terminów ○   Planowanie   i   kontrola   jakości •   Ekspozycja   rynkowa ○   Wynajem ○   Sprzedaż Badanie   warunków   lokalizacyjnych Wstępna   analiza  przydatności   nieruchomości   dla różnych   rodzajów   użytkowania •   Lokalizacja   ogólna •   Lokalizacja   szczegółowa •   Atrybuty   fizyczne badanych   działek   gruntowych •   Możliwości   rozwojowe •   Warunki   ekonomiczne •   Sytuacja   prawna Ocena   zamierzenia   inwestycyjnego •   Studium   możliwości   - dokładność   informacji   w   zakresie   +/-30% ○   Analiza  rynku   pod   kątem   planowanej   inwestycji ○   Identyfikacja   źródeł   i możliwości   finansowania   projektu ○   Sformułowanie   obszarów   krytycznych   dla projektu ○   Prosty   rachunek opłacalności   inwestycji •   Studium   przedrealizacyjne   +/-20% ○   Formułowanie   wariantowych   założeń   techniczno-ekonomicznych   oraz   wstępna   selekcja projektów •   Studium   pomocnicze ○   Dotyczy   wybranych   aspektów   projektu   inwestycyjnego   i jest   materiałem   pomocniczym dla studium   przedrealizacyjnego. •   Studium   wykonalności   +/-   10% ○   Podstawa   decyzji   inwestycyjnej,   zawiera   dane o   charakterze   prawnym,   technicznym,

(…)


○ Projekty branżowe: konstrukcja, wod-kan, wentylacja i ogrzewanie, instalacja
elektryczna
○ Oświadczenia, opinie, uzgodnienia
○ Dokumentacja kosztorysowa
• Dokumentacja wykonawcza
○ Projekt wykonawczy
○ Specyfikacja techniczna
○ Przedmiar robót
○ Kosztorys inwestorski
Umowy inwestycyjne
Zasada swobody kontraktowania, swobody zawierania umów wyrażają się w:
• Swobodnym decydowaniu o zawarciu umowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz