Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego

note /search

Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego - ćwiczenia mgr Bar...

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 4725

Jakie działania bank ma obowiązek podejmować w ramach systemu zarządzania ryzykiem? W ramach systemu zarządzania ryzykiem bank: 1) stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem, 2) stosuje sformalizowane procedury mające na cel...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3038

Zarządzanie aktywami i pasywami banku Wykład 1 Zarządzanie aktywami i pasywami banku to proces finansowy, w którym dąży się do takiego ukształtowania struktury: Ilościowej (zróżnicowania portfela kredytów i depozytów) Jakościowej (z...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1764

Zarządzanie aktywami i pasywami banku Wykład 2 ZARZĄDZANIE AKTYWAMI: AKTYWA BANKU ustawa: Kasa, operacje z bankiem centralnym Należności od sektora finansowego niefinansowego budżetowego Dłużne papiery wartościowe Udziały lub a...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589

Zarządzanie aktywami i pasywami banku Wykład 6 NORMA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ = kapitał dostępny wymogi kapitałowe kapitał na pokrycie ryzyka A: FUNDUSZE WŁASNE fundusze podstawowe fundusze uzupełniające powiększenia - pomniejsz...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 952
Wyświetleń: 4984

Zarządzanie aktywami i pasywami definiuje się jako proces planowania, wdrażania i kontrolowania działań kształtujących wolumen, strukturę, jakość i płynność aktywów i pasywó...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku wykłady

 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 2506
Wyświetleń: 13489

Zarządzanie aktywami i pasywami definiuje się jako proces planowania, wdrażania i kontrolowania działań kształtujących wolumen, strukturę, jakość i płynność aktywów i pasywó...

Zazrądzanie pasywami i aktywami banku

 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2611

Z jej treści dowiemy się więcej o takich pojęciach, jak: podstawowe mierniki zysku i ryzyka, płaszczyzny optymalizacji ryzyka bankowego, sterowanie ryzykiem, systematyka ryzyka, rodzaje ryzyka, wskaźnik Cooka. Ponadto zaznajomimy się z takimi terminami, jak: klasyfikacja kredytów, analiza wskaźniko...