Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej

note /search

Klasyfikacja kapitału - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1085

Prof. Małgorzata Janicka Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej Wykład I – Klasyfikacja kapitału 1. z uwagi na formę przepływu środków finansowych wyróżniamy: a) inwestycje bezpośrednie - utworzenie przedsiębiorstwa od podstaw, przejęcie działającego przedsiębiorstwa, zainwestowanie min...

Korzyści i koszty liberalizacji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1316

Prof. Małgorzata Janicka Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej Wykład VI – Korzyści i koszty liberalizacji Korzyści: Wzrost gospodarczy (oczekiwanie napływu kapitału o charakterze produkcyjnym. Niebezpieczeństwo: kapitał napływa nie do produkcji, lecz jest to kapitał krótkoterminowy o ch...

Ocena efektywności wprowadzenia ograniczeń - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

Prof. Małgorzata Janicka Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej Wykład V – Ocena efektywności wprowadzenia ograniczeń Nałożenie ograniczeń w czasach kryzysu może być korzystne. Zalecenie MFW: 1. podniesienie stóp procentowych, aby zatrzymać kapitał 2. liberalizacja przepływów kapitałowyc...

Ograniczenia w swobodzie przepływu kapitału - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 987

Prof. Małgorzata Janicka Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej Wykład III – Ograniczenia w swobodzie przepływu kapitału   zdejmujemy ograniczenia, które wcześniej istniały powracamy do ograniczeń, które wcześniej mieliśmy Postrzeganie kraju przez otoczenie zewnętrzne jest zupełnie in...

Podatek Tobina - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

Prof. Małgorzata Janicka Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej Wykład IV – Podatek Tobina Podatek Tobina zakładał redukcję transakcji krótkoterminowych na rzecz transakcji długoterminowych oraz redukcję transakcji zawieranych na międzynarodowym rynku finansowym ogółem w celu ograniczenia ...

Przepływy kapitalowe w gospodarce światowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1575

Prof. Małgorzata Janicka Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej Wykład II – Podstawowe teorie Teoria neoklasyczna Głównym założeniem jest to, że kraje powinny znosić wszelkie ograniczenia odnośnie swobody przepływu kapitału. W tej teorii patrzymy tylko na zysk, w rzeczywistości teoria ta ...

Regulacjie na międzynarodowym rynku finansowym - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 602

Prof. Małgorzata Janicka Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej Wykład VII – Regulacjie na międzynarodowym rynku finansowym I. transakcje bieżące  MFW (1947 r.) - MFW nie ma natomiast wpływu na transakcje notowane na rachunku obrotów finansowych. Cele działania MFW: stymuluje zrównoważo...