Regulacjie na międzynarodowym rynku finansowym - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacjie na międzynarodowym rynku finansowym - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Prof. Małgorzata Janicka
Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Wykład VII – Regulacjie na międzynarodowym rynku finansowym
I. transakcje bieżące  MFW (1947 r.) - MFW nie ma natomiast wpływu na transakcje notowane na rachunku obrotów
finansowych.
Cele działania MFW:
stymuluje zrównoważony rozwój wymiany handlowej między państwami członkowskimi
promowanie stabilności walutowej
pomoc w niwelacji nierównowag w bilansach płatniczych krajów członkowskich
II. organizacja, która wprost promuje pełną liberalizację przepływów kapitałowych  OECD
1961 r. – kodeks liberalizacji przepływów kapitałowych, który zobowiązuje państwa członkowskie do znoszenia barier w
przepływie określonych kapitałów zawartych na tzw. liście A i do nie nakładania nowych ograniczeń.
1989 r. – wszystkie transakcje notowane na rachunku obrotów finansowych objęte są pełną liberalizacją
Zasady działania kodeksu:
1. standstill kraje nie mogą nakładać żadnych nowych ograniczeń w stosunku do już istniejących. Ograniczenia,
które zostały zaakceptowane jako wyjątki mogą być redukowane, przedłużane lecz nie mogą być rozszerzane.
2. roll – back  każdy kraj może dokonywać liberalizacji w zakresie i tempie, które odpowiada jego możliwościom.
3. jednostronna liberalizacja  nie ma zastosowania zasada wzajemności.
4. brak dyskryminacji  wszystkie kraje OECD traktowane są ten sam sposób, nie ma możliwości
uprzywilejowanego traktowania części z nich – wyjątek: kraje UE.
5. zasada przejrzystości  wszystkie informacje odnośnie ograniczeń, które istnieją
w obrębie krajów członkowskich muszą być: kompletne, aktualne, powszechnie dostępne
i zrozumiałe.
Lista A – transakcje w pełnie zliberalizowane
Lista B – transakcje, odnośnie których istnieją pewne ograniczenia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz