Ograniczenia w swobodzie przepływu kapitału - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ograniczenia w swobodzie przepływu kapitału - omówienie - strona 1 Ograniczenia w swobodzie przepływu kapitału - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Prof. Małgorzata Janicka
Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Wykład III – Ograniczenia w swobodzie przepływu kapitału


zdejmujemy ograniczenia, które wcześniej istniały
powracamy do ograniczeń, które wcześniej mieliśmy
Postrzeganie kraju przez otoczenie zewnętrzne jest zupełnie inne!
Rodzaje ograniczeń
I
II
1. dotyczące
3.
transakcji
finansowych
2. dotyczące
transakcji
4.
walutowych
pełne
dotyczące
wszystkich
transakcji
selektywne
dotyczące
wybranych
transakcji
III
5. obowiązujące na
stałe
6. czasowe np. na 6
- mcy
IV
7. nakładane
na eksport
kapitału
8. nakładane
na import
kapitału
V
9. nakładane
powszechnie
10. nakładane
jednostronnie
VI
11. administracyjne
(bezpośrednie)
12. rynkowe
(pośrednie)
Ad.1)
Różnego rodzaju inwestycje np. bezpośrednie, pośrednie
Ad.2)
Dotyczy możliwości utrzymywania przez rezydentów zasobów w walutach obcych zarówno na rynku krajowym jaki i
zagranicznym. Posiadanie przez nierezydentów waluty krajowej.
W Polsce mamy swobodę dysponowania walutą.
Ad.11)
Występują zazwyczaj pod postacią zakazu wykonywania określonych transakcji, limitów wartościowych transakcji oraz
wymogu uzyskania obowiązkowych zezwoleń na przeprowadzenie określonych rodzajów transakcji.
Celem takich ograniczeń jest bezpośredni wpływ na wielkość i charakter finansowych transakcji transgranicznych.
Cechą charakterystyczną jest administracyjne zobowiązanie banku do sprawowania kontroli nad przepływami kapitału
między rynkiem krajowym, a zagranicznym.
Wadą tych ograniczeń jest konieczność znacznej rozbudowy struktury organizacyjno – administracyjnej.
Ad.12)
Celem ograniczeń o charakterze rynkowym jest zmniejszenie wolumenu i/lub wartości wybranych transakcji finansowych
przez podniesienie kosztów ich przeprowadzania.
Do takich ograniczeń zaliczamy:
1. opodatkowanie przepływów transgranicznych  zmniejsza skłonność do podejmowania określonych inwestycji
przez podniesienie jej kosztów
2. pośrednie opodatkowanie przepływów transgranicznych  konieczność złożenia przez inwestora obowiązkowego
nieopodatkowanego depozytu w Banku Centralnym danego kraju. Wartość depozytu ustalana jest jako procent od
inwestowanej kwoty. Złożenie depozytu oznacza zmniejszenie stopy zwrotu z inwestycji.
3. wymagania dotyczące ratingu przedsiębiorstw lub instytucji, w których zaciągamy kredyt za granicą
4. wymagania dotyczące informacji w zakresie określonych rodzajów transakcji
Powody utrzymywania ograniczeń w przepływie kapitału:
1. ograniczanie wypływu/napływu kapitału w sytuacji narastającej nierównowago bilansu płatniczego. Kraje, które
mają deficyt bilansu płatniczego będą ograniczały eksport kapitału, natomiast kraje, które mają nadwyżkę bilansu
płatniczego będą importować kapitał.
2. ograniczenie napływu kapitału, w sytuacji narastającej obawy przed wybuchem kryzysu walutowego w
przyszłości – jest ono nakładane przede wszystkim przez kraje rozwijające się.
Prof. Małgorzata Janicka
Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Wykład III – Ograniczenia w swobodzie przepływu kapitału
3.
4.
5.
modyfikacja struktury napływającego kapitału  ograniczenie kapitału o charakterze krótkoterminowym, na
korzyść kapitału o charakterze długoterminowym
wprowadzanie utrudnień dla całości transakcji walutowych w celu redukcji zmienności kursu walutowego  np.
podatek Tobina (1970 r.) w ramach UE.
izolacja krajowych rynków pieniężnych od rynków zagranicznych, która powinna w założeniach zapewnić władzom
monetarnym, kraju nakładającego ograniczenia, możliwość prowadzenia autonomicznej polityki pieniężnej 
przede wszystkim swobodę kształtowania stóp procentowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz