Podatki bezpośrednie

note /search

Obliczanie podatku wg skali podatkowej (2008 r.)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podatki bezpośrednie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

OBLICZANIE PODATKU WG SKALI PODATKOWEJ w 2008r. Dla I progu podatkowego: podstawa obliczenia podatku to kwota 4000 zł Obliczenie podatku na rok: 4000 x 19% - 586,85 = 173,15 to kwota podatku roczna Obliczenie podatku na miesiąc: 4000 x 19% - 48,90 = 681,10 to kwota podatku miesięczna Podstawa ob...

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podatki bezpośrednie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1344

OBLICZANIE ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJACH: UMOWA o PRACĘ (miesięczna) 2008 r. Wynagrodzenie brutto 5 000zł na miesiąc (685,5) 5000 - 13,71% = 4314,5,5 5 000 to podstawa do obliczenia ubezpieczenia społecznego 4314,5 x 9,0% = 388,3 ubezpieczenie zdrow...

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodow...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podatki bezpośrednie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy 1) W jaki sposób dokonuje się obniżenia składki zdrowotnej pracownika do wysokości zaliczki na podatek dochodowy? Kwestię, o której mowa w pytaniu, reguluje art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie...

Obowiązek pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczek na podatek doc...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podatki bezpośrednie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

WYKŁAD 3 Obowiązek pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy - zakład pracy. Przykład 1: Pracownik w miesiącu marcu otrzymał wyłącznie zasiłek chorobowy w wysokości 700 zł. Zakład pracy jest upoważniony do obliczania zaliczki. Jak rozliczymy pracownika w tym miesiącu. Za...

Podatek dochodowy od osób fizycznych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podatki bezpośrednie
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2177

Podatki bezpośrednie W2 03.03.09. 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Nie stosuję się do: -przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej -przychodów z

Praca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło na terenie Polski...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podatki bezpośrednie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

Praca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło na terenie Polski Podatek dochodowy od osób fizycznych W 2010 r. przychody z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawartej z uczniem lub studentem niebędącym pracownikiem płatnika, których wysokość nie przekracza w danym miesiącu kwoty 200 zł...

Praca wakacyjna uczniów i studentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podatki bezpośrednie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Praca wakacyjna uczniów i studentów 1) Praca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło na terenie Polski Podatek dochodowy od osób fizycznych W 2009 r. przychody z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawartej z uczniem lub studentem niebędącym pracownikiem płatnika, których wysokość nie p...

Skala podatkowa - tabela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podatki bezpośrednie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

Tabela 1. SKALA PODATKOWA w 2008 r. Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi: ponad Do 44 490 19% podstawy obliczenia podatku minus kwota 586,85 44 905 85 528 7 866,25 + 30% nadwyżki ponad 44 490 85 528 20 177,65 + 40% nadwyżki ponad 85 528 Tabela 2. Koszty uzyskania przychod...

Spadek, darowizna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podatki bezpośrednie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1127

Podatki bezpośrednie W 05.05.09. 1. Istota spadku -przepisy prawa cywilnego -księga czwarta kodeksu cywilnego (art. 922-1087) 0do spadku należą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego (z wyjątkiem tych praw i obowiązków, które są ściśle związane z jego sobą, jak również praw, które z chwilą jego ś...

Umowa zlecenia na niewielką kwotę

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podatki bezpośrednie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

UMOWA ZLECENIA NA NIEWIELKĄ KWOTĘ Od 1 stycznia 2009 od przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 lub 5-9 ustawy o PDOF), pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy, w wysokości 18%, jeżeli suma należności określonych w umowie lub umowach zawartych z osobą niebędącą pracown...