Podatek dochodowy od osób fizycznych - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2149
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek dochodowy od osób fizycznych - wykład - strona 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych - wykład - strona 2 Podatek dochodowy od osób fizycznych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Podatki bezpośrednie W2 03.03.09.
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Nie stosuję się do:
-przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej
-przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
-przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn
-przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (nie można zawrzeć prawnie skutecznej umowy na działalność prawnie zakazaną np. paserstwo, przemyt, gry zakazane prawem itp. Bowiem nie ważna jest czynność sprzeczna z prawem)
-przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej (na podstawie ustawy z dnia 17.06.2004 o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz innych ustaw z dniem 20.01.2005 dodaje się): oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich
-przychodów (dochodów) armatora opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24.08.2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U, nr 183, poz. 1353) z zastrzeżeniem art. 24a ust 1a
-świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską
Str. 2
3. Przychody- wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń - w szczególności:
-wynagrodzenia zasadnicze
-wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
-dodatki
-nagrody
-ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
-świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika
-wartość świadczeń częściowo odpłatnych
-wartość nieodpłatnych świadczeń
-pozostałe należności
4. Przychody z samodzielnej działalności:
-przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej
-umowa zlecenia, umowa o dzieło
-działalność duchownych
-właściciele nieruchomości, którzy dokonują wynajmu
-kontrakty managerskie (umowy o zarządzaniu p-stwem)
5. Przychody z kapitałów pieniężnych:
-odsetki od pożyczek
-odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bnkowych
-odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych
-dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach od osób prawnych
b) rodzaje:


(…)

… od spadków darowizn
Zwolnienia z PIT świadczeń w naturze i świadczeń bezpłatnych na rzecz bliskich należących do I i II grupy podatkowej
Ulga dla rodzin wychowujących dzieci małoletnie i uczące się
Ulga dla honorowych krwiodawców
Zwolnienie alimentów na dzieci (w całości) oraz innych np. dla byłej żony - do 700 zł/miesiąc
Łatwiejsze przenoszenie 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
Ograniczenie darowizn dla organizacji pożytku publicznego z UE i EOG do 6% dochodu darczyńcy
Zwolnienie z PIT przychodów ze sprzedaży nieruchomości i prawa spółdzielczego przeznaczonego na inny cel, niż inwestycja mieszkaniowa, jeśli od ich nabycia upłynęło co najmniej 5 lat, chyba że sprzedający był przez co najmniej 12 miesięcy zameldowany w lokalu
Podwyższenie progów skali podatkowej

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz