Umowa zlecenia na niewielką kwotę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa zlecenia na niewielką kwotę - strona 1

Fragment notatki:

UMOWA ZLECENIA NA NIEWIELKĄ KWOTĘ
Od 1 stycznia 2009 od przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 lub 5-9 ustawy o PDOF), pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy, w wysokości 18%, jeżeli suma należności określonych w umowie lub umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekraca miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200zł.
Zryczałtowany podatek 18% pobiera się od przychodu bez pomniejszania go koszty uzyskania przychodu. Ponadto u osób, u których umowa zlecenia podlega oskładkowaniu, podstawa opodatkowania nie może być pomniejszana o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenie społeczne, a podatek nie jest pomniejszany o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Opodatkowanych w sposób ryczałtowy przychodów nie łączy się z innymi przychodami oraz nie wykazuje się ich w zeznaniu rocznym.
Przykład 1
Podatnik zawarł 5 stycznia 2009 umowę zlecenia ze spółką X. Zleceniodawcą nie łączy go stosunek pracy. Z tytułu umowy zlecenia z styczniu 2009 uzyskał wynagrodzenie w kwocie 150 zł. Należność ta podlega oskładkowaniu. Było to jedyne w tym miesiącu wynagrodzenie otrzymane z tytułu działalności wykonywanej osobiście od tego zleceniodawcy
x 13,71% = 20,57 zł (150 zł - 20,57 zł) x 9% = 11,65 zł
150 zł x 18% = 27 zł
Do wypłaty: 150 - 20,57 - 11,65 - 27 zł = 90, 78 zł
Przykład 2
Podatnik w styczniu 2010 r. zawarł trzy umowy zlecenia. Z firmy X uzyskał wynagrodzenie w kwocie e 150zł, z firmy Y kwocie 100zł, z firmy Z w kwocie 80zł.
Z uwagi na to, że należności z tytułu umów zlecenia nie przekraczają w poszczególnych firmach 200zł, to każda z tych firm pobierze 18% zryczałtowany podatek dochodowy.
Przykład 3
Podatnik w styczniu 2010 r. zawarł trzy umowy zlecenia z tą samą firmą. Z tytułu każdej z nich uzyskał wynagrodzenie w kwocie 100zł. W związku z tym ,że suma należności z tytułu umów zleceń uzyskana przez podatnika przekroczyła w styczniu 2009 od jednego zleceniodawcy kwotę 200zł, zatem żadna z należności wynikających z tych umów nie może być opodatkowana 18% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz