Logistyka - strona 5

Logistyka wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Michał Pietrzak
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Etymologia słowa LOGISTYKA * logos (gr.) - sztuka liczenia * logicos (gr.) - prawidtowo myślący, rozsądny * loger (fr.) - zakwaterowanie * logis (fr.) - kwatera HISTORIA LOGISTYKI X w. n.e. - „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej" cesarza bizantyjskiego Leontosa VI; Podział na 3 dyscypl...

Eurosystem logistyczny - funkcja operacyjna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1715

ISTOTA, GENEZA, CEL EUROSYSTEMU LOGISTYCZNEGO Istota, geneza, cel eurosystemu logistycznego Globalizacja systemów logistycznych wymusza na firmach - ogniwach łańcucha logistycznego (od producenta do konsumenta) tworzenie międzynarodowy...

Just in time

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1162

JUST IN TIME Just in time - to system organizacji dostaw w przedsiębiorstwie wszelkich elementów zaopatrzeniowych obejmujących: materiały, części zamienne, podzespoły, półfabrykaty itp., ściśle wg zgłoszonego przez odbiorcę zapotrzebowania, bezpośrednio na stanowisko pracy (

Kaban

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

Kanban w języku japońskim znaczy tyle, co karta. dokument lub widoczny znak, zapis. W przeszłości Japończycy mianem KANBAN określali szyld sklepo­wy. Kolorowy, artystycznie wykonany zawierał informacje o sprzedawanych w sklepie produktach, bądź świadczonych usługach. Współczesne karty (znaki) KAN...

Kody kreskowe - Joe Woodland i Berny Silver

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Historia     Pierwsze kody kreskowe powstały w latach czterdziestych naszego stulecia. W tym okresie zostały podjęte badania nad możliwością zautomatyzowania odczytu informacji o towarach za pomocą specjalnych znaków i symboli. Było to w Stanach Zjednoczonych, a autorami tych badań byli Joe Woodlan...

Obsługa klienta a logistyka dystrybucji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

Obsługa klienta a logistyka dystrybucji Rozważania na temat systemu logistyki dystrybucji nie będą pełne bez uwzględnienia obsługi klienta, ponieważ rzeczywiście stanowi ona zasadni­czy „napęd" łańcucha dostaw. Dy s ponowanie właściwym produktem, poja­wiającym się we właściwym czasie, we wła...

Polityka dystrybucji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

Polityka dystrybucji na rynkach zagranicznych I Słów kilka o istocie dystrybucji... Różnorodność oraz duży dystans geograficzny pomiędzy rynkami powodują dostosowanie poszczególnych strategii marketingowych przedsiębiorstw międzynarodowych do lokalnych zwyczajów. Jednym ze znaczących elementów m...

Problematyka transportu samochodowego - infrastruktura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

Infrastruktura transportu samochodowego Usługową rolę transportu samochodowego i jego znaczenie w systemie funkcjonowania gospodarki narodowej należy rozpatrywać w głównej mierze poprzez układ cech techniczno-eksploatacyjnych i ekonomicznych, którymi charakteryzuje się ten sposób przemieszczania.

Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190

Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych Rozpoczynając rozważania dotyczące podziału oraz funkcji kanałów dystrybucyjnych należałoby najpierw określić znaczenie pojęcia kanał dystrybucji. W literaturze przedmiotu występuje wiele ...