Logistyka - strona 12

Opracowywanie zamówień i kontrola dostaw w zakładach mechanicznych "Wi...

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Logistyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1316

OPRACOWYWANIE ZAMÓWIEŃ I KONTROLA DOSTAW W ZAKŁADACH MECHANICZNYCH „WIROMET” S.A. Celem opracowywania zamówień jest zapewnienie dostaw surowców i materiałów o odpowiednich własnościach, spełniających wymagania jakościowe i ilościowe ujęte w dokumentacji technicznej oraz zachowanie wymaganej jakości...

Test z logistyki

 • Uniwersytet Gdański
 • Logistyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2562

Do głównych celów logistyki zalicza się zapewnienie: odpowiednich zasobów, w najkrótszym czasie, po najniższej cenie, we właściwym miejscu i o właściwej jakości właściwych materiałów, w możliwie najkrótszym czasie, przy możliwie najlepszej obsłudze klienta, po najkrótszej drodze, przy minimalnym ...

Planowanie i sterowanie produkcją - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Logistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1323

PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJĄ Planowanie i sterowanie produkcją obejmuje koordynację podaży produktu z popytem na ten produkt. Punktem wyjścia w procesach planowania i sterowania produkcją jest popyt na wyroby goto­we firmy. Popyt ten jest zmienną niezależną w tych procesach, gdyż sprze­dawca n...

Logistyka - podstawowe pojęcia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Logistyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1449

Logistykę, w szerokim rozumieniu, traktujemy jako zintegrowany system kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań, zmierzających do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych relacji między poziomem świadczonych usług (poziomem obsługi odbiorców)...

Magazyn jako kluczowy niezbędnik - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Logistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 553

MAGAZYN Wewnątrzzakładowe decyzje o lokalizacji powinny być podejmowane w ramach planowania rozmieszczenia. Na tym etapie należy określić liczbę koniecznych lokalizacji magazynów i wymaganą powierzchnię magazynową każdego magazynu. Powierzchnie magazynowe w obszarze produkcyjnym powinny być możli­w...

Logistyka - aspekty logistyki, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

AKTYWNY I INTEGRACYJNY ASPEKT L O GISTYKI - Przejawia się on w jej funkcji koordynacyjnej przenikającej podst. klasyczne sfery funkcjonalne przeds. i cały proces gospodarowania. CAŁKOWITE KOSZTY LOGISTYCZNE - Równoczesne uwzględnienie wszystkich istotnych z pkt. widzenia procesu decyzyjnego , koszt...

Logistyka -efekt synergiczny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Efekt synergiczny - systemowe kształtowanie i regulowanie procesów fizycznego obiegu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych działań i celów stwarza możliwości osiągnięcia efektów synergicznych jako rezultatu współdziałania poszczególnych funkcji, procesów...

Logistyka - efekty, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

EFEKTY - Są one rozpisaniem celów. Mają być blisko nich, są ich ucieleśnieniem. Są odbiciem funkcji logistyki. EFEKTY SYNERGICZNE (SPRZEZONE) - Efekty które są rezultatem systemowego strukturalnego i wieloaspektowego podejścia do kształtowania struktury czynności i nakładów w sferze fizycznej dyst...

Logistyka - efektywność, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Efektywność - ekonomiczna efektywność dotyczy stosunku między wartością poniesionych nakładów a wartością efektów uzyskanych dzięki tym nakładom. Powyższe wąskie pojęcie efektywności ekonomicznej posiada ścisły związek i sprzężenia z efektywnością techniczno-ekonom., która przedstawia stosunek międ...

Fizyczne zaopatrzenie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Fizyczne zaopatrzenie - (Blaik s.45) to faza wymiany towarowej - zbyt, sprzedaż między rynkiem zaopatrzenia (dostawcy) a przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Fizyczny obieg towarów - (Blaik) obejmuje cały ruch okrężny towarów w gospodarce, przedsiębiorstwie, strukturze powiązań pomiędzy przedsiębiors...