Polityka promocji - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka promocji - omówienie zagadnienia - strona 1 Polityka promocji - omówienie zagadnienia - strona 2 Polityka promocji - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA PROMOCJI Komunikowanie się z rynkiem (tzw.  promocja mix ) zestaw środków za pomocą których  przedsiębiorstwo przekazuje na rynek  informacje związane z produktem lub  firmą, kształtuje potrzeby nabywców  oraz kieruje popytem. Formy komunikacji 1. Komunikacja jednostronna -wykład, prelekcja, tekst  w gazecie  2. Komunikacja dwustronna - dialog, dyskusja,  wymiana  korespondencji, negocjacje 3. Komunikacja wielostronna - zebranie, negocjacje Rodzaje komunikacji Strategia komunikacji masowej  (ATL – Above-the-line i BTL – Below-the-line)  wykorzystuje przede wszystkim nośniki  masowe, o szerokim zasięgu, do których  należą: telewizja, prasa, radio, plakaty  i tablice typu bilboardy.  Formy masowe są drogie, a przez to dostępne  coraz mniejszej liczbie najbogatszych firm.  Rodzaje komunikacji Strategia komunikacji zindywidualizowanej (Face-to-face communications) jest formą indywi- dualnego, często bezpośredniego kontaktu z kon- kretnym nabywcą. Jej treść jest kierowana do ma- łych, dobrze rozpoznanych segmentów rynku,  w stosunku do których projektowane są programy lojalnościowe, strategie pozycjonowania produktów  i firmy.  Podstawą tej strategii jest kontakt osobisty, a w nim  szczególnie umiejętności pracowników firmy.  Rodzaje komunikacji Strategia komunikacji mieszanej  jest kombinacją komunikacji masowej  i zindywidualizowanej, z przewagą  często tej drugiej. Główne funkcje komunikacji: funkcja informacyjna, funkcja pobudzająca, funkcja konkurencyjna. nieświadomość, świadomość, zrozumienie, przekonanie,  działanie - decyzja o zakupie.  Etapy gotowości nabywcy do zakupu Etapy gotowoś AIDA attention zwrócić uwagę (etap  poznawczy)  → interest zainteresować   → desire wywołać pragnienie (etap  emocjonalny)  → action pobudzić działanie (etap  zachowań, czyli działania). DIPADA D- defination, zdefiniowanie potrzeb odbiorców, I - information, poinformowanie, jakie potrzeby  i pragnienia zaspokaja dany produkt, P - Proof, dowód uzasadnienia, przekonanie  odbiorców o zaletach produktu, A - acceptance, wywołanie pozytywnej postawy,  akceptacji, D - desire, pobudzenie pragnienia posiadania  produktu, A - action, zakup, działanie Proces komunikowania się firmy z klientami  składa się z następujących elementów : nadawca  - osoba, przedsiębiorstwo, instytucja kierująca  przekaz do odbiorcy, kodowanie  - przekształcanie symbolicznych oznaczeń, obrazów  i słów w przekazy, przekaz  - treść przekazu przeznaczona dla odbiorcy, odbiorca  - osoba, przedsiębiorstwo, instytucja przyjmująca  informację, dekodowanie  - proces, dzięki któremu odbiorca uzyskuje  zrozumienie symboli i zakodowanych oznaczeń,

(…)


przypominająca
Reklama ATL (Above the line)
to reklama prasowa (ogłoszenie, insert,
artykuł reklamowy), telewizyjna, radiowa
(ogłoszenie), zewnętrzna (tablice
ogłoszeniowe przydrożne – billboardy,
ogłoszenia na ścianach, na środkach
komunikacji, plansze na stadionach),
kinowa oraz reklama internetowa (strona
www, bannery, poczta elektroniczna).
Reklama ATL oparta jest na mediach.
Reklama BTL (Belove the line)
to przede wszystkim reklama wydawnicza
(broszury, foldery, ulotki, etykiety, małe
plakaty), wystawiennicza (modele, próbki,
mapy, plansze oraz wydatki na wynajem
powierzchni wystawowej wraz z wyposażeniem) oraz reklama bezpośrednia
(telefoniczna, wysyłkowa – direct mail).
Reklama BTL jest niemedialna.
Zalety reklamy:
zdolność docierania do dużych grup konsumentów, często rozproszonych geograficznie,
zdolność do wywierania…
… inflacji.
Czynniki wpływające na wielkość
budżetu promocyjnego:
wiek firmy,
wielkość obrotów oraz uzyskane rezultaty
działalności,
wiek produktu,
lokalizacja firmy,
stopień innowacyjności wyrobów,
rodzaj i zróżnicowanie nabywców,
wielkość i rodzaj kanałów sieci dystrybucji,
liczba i charakter podmiotów, będących istotnymi
konkurentami danej firmy,
wielkość budżetów przeznaczonych na promocję…
… środkach przekazu:
reklamy prasowe – gazety codzienne, czasopisma,
reklamy zewnętrzne – plakaty, bilboardy, banery,
reklamy na środkach komunikacji,
druki własne firm – foldery, katalogi, ulotki,
wydawnictwa obce – reklamy zawarte w książkach
telefonicznych, informatorach branżowych,
Rodzaje reklam:
II. Wykorzystujące akustyczne środki
przekazu:
reklamy radiowe,
komunikaty w punktach sprzedaży
(np…
… sprzedaży (promocja
uzupełniająca)
zespół materialnych środków zwiększających
atrakcyjność sprzedaży danego produktu oraz
chęć zakupu.
Niektóre formy promocji sprzedaży
konkursy, gry, zakłady, loterie, premie i prezenty,
próbki, targi i pokazy handlowe, wystawy,
demonstracje, kupony, rabaty, nisko oprocentowane
kredyty, różne formy rozrywki, wymiana produktu na
nowy za dopłatą, sprzedaż wiązana, itp…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz