Politechnika Warszawska - strona 467

Egzamin z chemii - opis 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 168
Wyświetleń: 952

Jeszcze mojej grupy z otwartych tu nie znalazłam, otóż: * nazwać rodzaj spoiwa mając dany wzór sumaryczny (?) (np.CaSO4 x 1/2 H2O -- gips budowlany) * generalnie chodziło chyba o przebieg korozji metali: były prostokąty i strzałki, dochod...

Przydatność wody do celów budowlanych

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1624

Ocena przydatności wody do celów budowlanych DATA: 10.10.2005 PODSTAWY TEORETYCZNE: Składnikami które w sposób zasadniczy wpływają na jakość wody zarobowej są: jony siarczanowe - reagują ze składnikami zaczynu cementowego, tworząc związki znacznie zwiększające swoją objętość i przez to mogące ...

Skuteczność hydrofobizacji powierzchni betonu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1498

Anna Urbaniak Grupa 5 Zespół 10 Ćwiczenia 12.2 Część I Temat: Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchni betonu Cel: Badanie skuteczności impregnacji betonu. Wstęp teoretyczny: Beton cementowy jest jednym z najbardziej powszecnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie. Beto...

Stopień zobojętnienia i skażenia betonu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2842

Temat: Ocena stopnia zobojętnienia i skażenia betonu. Cel doświadczenia: Zbadanie głębokości karbonatyzacji betonu oraz skażenia jonami chlorkowymi. Wstęp teoretyczny: Karbonatyzacja betonu polega na reakcji dwutlenku węgla z otoczenia z składnikami stwardniałego zaczynu cementowego, przede ws...

Wpływ stężenia i temperatury na szybkość reakcji

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1554

OKREŚLENIE WPŁYWU STĘŻENIA REAGENTÓW I TEMPERATURY NA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ Data wykonania ćwiczenia: 18.11.2005r. Cel ćwiczenia: Celem zadania praktycznego jest określenie wpływu stężenia tiosiarczanu na szybkość reakcji z kwasem solnym oraz określenie wpływu temperatury na szybkość reak...

Wpływ stężenia reagentów na szybkość reakcji

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1071

Określenie wpływu stężenia reagentów i temperatury na szybkość reakcji chemicznej. 1.Teoria: Szybkość reakcji chemicznej ma duże znaczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Procesy chemiczne z którymi spotykamy się w bu...

Zawartość rozpuszczalnych wodorotlenków

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 259
Wyświetleń: 903

Ćwiczenie 7.2 Oszacowanie zawartości rozpuszczalnych wodorotlenków w fazie ciekłej zaczynu cementowego. Cel: -obliczenie stężenia molowego jonów wodorotlenkowych w dwóch próbkach -obliczenie pH zaczynu cementowego w badanych próbkach...

Zawartość aktywnego tlenku wapniowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

Zadanie numer 8.1: Oznaczanie zawartości aktywnego tlenku wapniowego w wapnie palonym. Zadanie miało na celu przyswojenie podstawowych informacji o metodzie oznaczenia zawartości wolnego tlenku wapniowego w wapnie palonym przy wykorzystaniu wodnego roztworu fenolu i miareczkowania kwasem solnym...

Zawartość aktywnego tlenku w wapnie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 210
Wyświetleń: 980

Gr. 4 OZNACZANIE ZAWARTOŚCI AKTYWNEGO TLENKU WAPNIOWEGO W WPANIE PALONYM Cel: Celem zadania praktycznego jest ocena zdolności spoiwa wapiennego do reakcji z wodą oraz gatunku wapna niegaszonego na postawie zawartości CaO w wapnie palonym. Data wykonania ćwiczen ia: 20.10.2005 Podstawy teoretyc...

Przemiany fazowe - układy złożone

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

UKŁADY ZŁOŻONE I PRZEMIANY FAZOWE Układy jedno- i wielofazowe P.Łukowski, 2 Faza  ≡ jednolita część układu o  danym stanie skupienia ,  oddzielona od pozostałych części  wyraźnymi granicami  i  różniąca się od nich właściwościami fizycznymi. Układ jednofazowy (prosty, jednorodny)  składa się z 1 ...