Zawartość aktywnego tlenku w wapnie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawartość aktywnego tlenku w wapnie  - strona 1 Zawartość aktywnego tlenku w wapnie  - strona 2 Zawartość aktywnego tlenku w wapnie  - strona 3

Fragment notatki:


Gr. 4
OZNACZANIE ZAWARTOŚCI AKTYWNEGO TLENKU WAPNIOWEGO W WPANIE PALONYM Cel: Celem zadania praktycznego jest ocena zdolności spoiwa wapiennego do reakcji z wodą oraz gatunku wapna niegaszonego na postawie zawartości CaO w wapnie palonym.
Data wykonania ćwiczen ia: 20.10.2005
Podstawy teoretyczne: Wapno palona otrzymujemy w procesie wypalania wapienia. Polega ona na reakcji endotermicznego rozkładu węglanu wapniowego:
CaCO 3 = CaO + CO 2 ↑
Natomiast gaszenie wapna jest egzotermiczną reakcją hydratacji (z wydzieleniem ciepła). Przebiega zgodnie z równaniem:
CaO + H 2 O = Ca(OH) 2 Temperatura wzrasta i znaczna część wody odparowuje. W zależności od ilości wody użytej do gaszenia można otrzymać produkty o różnych właściwościach: wapno hydratyzowane, ciasto wapienne, mleko wapienne. Miarą zdolności wiążących wapna palonego jest zawartość wolnego tlenku wapniowego. Oznaczenie jego zawartości w wapnie palonym można przeprowadzić metodą fenolową. Polega ona na działaniu wodnego roztworu fenolu na próbkę zgaszonego wapna Ca(OH) 2 . W wyniku reakcji wodorotlenku wapniowego (zasada) z fenolem (kwas) powstaje sól - fenolan wapniowy: 2 C 6 H 5 OH + Ca(OH) 2 = (C 6 H 5 O) 2 Ca + 2 H 2 O
Po przesączeniu roztworu ilość powstałej soli oznacza się przez miareczkowanie próbki kwasem solnym wobec oranżu metylowego: (C 6 H 5 O) 2 Ca + 2 HCl = 2 C 6 H 5 OH + CaCl 2 Liczba moli CaO = liczba moli Ca(OH) 2 = liczba moli fenolanu wapniowego = ½ c HCl V HCl gdzie:
c HCl - stężenie molowe HCl [mol/dm 3 ],
V HCl - objętość kwasu zużytego do miareczkowania [dm 3 ].
Zatem 1cm 3 HCl o stężeniu 0,25 mol/dm 3 zużyty na miareczkowanie próbki zawierającej fenolan wapniowy odpowiada 0,000125molom CaO, tj. 0,0070g CaO.
Przebieg wykonywanych czynności: Najpierw próbkę wapna palonego o masie 12,5g umieściłem w parownicy. Przykryłem szkiełkiem zegarowym. Po czym ostrożnie gasiłem wodą destylowaną. Zawartość parownicy spłukałem (przez lejek) do kolby miarowej o pojemności 250cm 3 . Kolbę uzupełniłem wodą destylowana do kreski. Następnie do dwóch cylindrów miarowych o pojemności 50cm 3 przelałem z kolby miarowej po 25cm 3 mętnej cieczy, starając się jednocześnie wstrząsać kolbą tak aby osad nie opadł na dno. Oba cylindry dopełniłem do 50cm 3 10-procentowym roztworem fenolu. Zamknąłem je i wytrząsałem w ciągu jednej minuty. Po czym pozostawiłem na około 40 minut, możliwie często wstrząsając. Po tym czasie zawartość obu cylindrów przesączałem przez jeden sączek do kolby stożkowej. Z przesączu znajdującego w kolbie pobrałem pipetą o pojemności 25cm ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz