Politechnika Warszawska - strona 466

Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2002

Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu w roztworze wodnym - ćwiczenieW skład analizy objętościowej wchodzą przede wszystkim metody miareczkowe. Metody analizy miareczkowej dzieli się zazwyczaj ze względu na wykorzystywane rea...

Właściwości dyspergujących domieszek do betonu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1309

TEMAT I CEL ĆWICZENIA: Ocena właściwości dyspergujących domieszek do betonu. DATA: 21.11.2005 PODSTAWY TEORETYCZNE: Zastosowanie domieszek jest obecnie znacznie szersze niż dodatków. Odpowiednimi substancjami chemicznymi możemy upłynnić konsystencję mieszanki betonowej, co ułatwia transport lu...

Komputerowa symulacja hydratacji cementu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2660

Cement portlandzki najczęściej stosowane mineralne spoiwo hydrauliczne. Cement portlandzki należy do najczęściej stosowanych mineralnych spoiw hydraulicznych. Podstawowymi surowcami stosowanymi do produkcji cementu port...

Chemia - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1785

Absorpcja to: pochłanianie cząstek jednej fazy w całej objętości drugiej fazy Al2O3 jest tlenkiem amfoter pon: związany z wodą wykazuje cechy zarówno kwasowe jak i zasadowe Alit - minerał wyst w klinkierze cementu port ma wzór: Ca3SiO5, C3S, 3CaOxSiO2 Amfolity są to: związki chem zaw w cząst z...

Identyfikacja wybranych kationów - analiza

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 105
Wyświetleń: 707

Temat: IDENTYFIKACJA WYBRANYCH KATIONÓW. Celem zadania jest zapoznanie się z reakcjami jonów dodatnich (pierwiastków, które występują w surowcach oraz w wyrobach budowlanych) na pewne związki chemiczne (np. NaOH). Ćwiczenie ma na celu poznanie reakcji charakterystycznych (np. ich skutków). A tak...

Identyfikacja wybranych kationów 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1274

Identyfikacja wybranych kationów. Zadanie miało na celu opanowanie podstawowych informacji o reakcjach charakterystycznych dla wybranych kationów, a następnie na identyfikacji kationów w próbkach roztworów o nieznanym składzie w 5 przygotowanych probówkach zgodnie z podanym drzewem reakcji chemi...

Kinetyka - definicja szybkości reakcji chemicznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

KINETYKA CHEMICZNA P.Łukowski, 2 Definicja szybkości reakcji chemicznej Reakcja chemiczna: substraty → produkty Szybkość reakcji chemicznej ≡ szybkość, z jak...

Korozja kwasowa betonu cementowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4956

Celem zadania praktycznego jest badanie przebiegu korozji kwasowej betonu. Należy porównać skutki oddziaływania na beton różnych kwasów oraz ocenić wpływ stężenia kwasu na intensywność korozji. Celem jest także dokonanie obserwacji przebiegu korozji węglanowej. Należy zanotować dokona...

Elementy krystalochemii - stan stały

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1064

STAN STAŁY Elementy krystalochemii Rodzaje ciał stałych P.Łukowski, 2 CIAŁA STAŁE KRYSTALICZNE AMORFICZNE P.Łukowski, 3 Budowa sieci krystalicznej węzeł sieci: atom, jon lub cząsteczka (0D) prosta sieciowa (1D) płaszczyzna sieciowa (2D) sieć przestrzenna (3D) P.Łukowski, 4 Budowa sieci krystalicz...

Egzamin z chemii - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 175
Wyświetleń: 924

Coś dla tych, którzy w poniedziałek mają egzamin z chemii: 1) jeżeli chcecie zdać bezstresowo to radzę przeczytać chociaż raz to co jest w książce, bo pytania testowe nieco różnią się od tych które można było rozkminić w Chem-budzie 3.0, l...