Wpływ stężenia reagentów na szybkość reakcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ stężenia reagentów na szybkość reakcji  - strona 1 Wpływ stężenia reagentów na szybkość reakcji  - strona 2 Wpływ stężenia reagentów na szybkość reakcji  - strona 3

Fragment notatki:


Określenie wpływu stężenia reagentów i temperatury na szybkość reakcji chemicznej.
1.Teoria:
Szybkość reakcji chemicznej ma duże znaczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Procesy chemiczne z którymi spotykamy się w budownictwie są pod względem szybkości bardzo zróżnicowane.
Duży wpływ na szybkość reakcji ma temperatura oraz stężenie reagentów.
Szybkość reakcji w zależności od stężenia - szybkość zależy od liczby zderzeń skutecznych reagujących cząsteczek. W danej objętości liczba tych zderzeń jest proporcjonalna do stężenia substratów. Zależność tą można opisać równaniem kinetycznym
Gdzie:
c A to stężenie substratu A,
c B to stężenie substratu B,
k - stała szybkość reakcji,
n - rząd reakcji względem składnika A
m - rząd reakcji względem składnika B
Szybkość reakcji w zależności od temperatury - wzrost temperatury powoduje aktywacje większej ilości cząsteczek, a co za tym idzie wzrost liczby zderzeń skutecznych, przez energie aktywacji rozumiemy minimalną energie cząsteczki jaką musi ona posiadać aby zderzenie z innymi cząsteczkami było skuteczne. Im więcej zderzeń skutecznych tym szybciej zachodzi reakcja.
2. Cel:
Określenie wpływu stężenia tiosiarczanu sodowego na szybkość reakcji z kwasem solnym - HCL
Określenie wpływu temperatury na szybkość reakcji tiosiarczanu sodowego z HCL
3. Przebieg:
Część I.
Do czterech zlewek z wodą destylowaną i kwasem solnym dodano odpowiednio 2,4,6,10 cm 3 roztworu tiosiarczanu i mierzono czas do pojawienia się zmętnienia roztworu
Część II.
Do czterech probówek wlano po 4cm 3 Na 2 S 2 O 3 i rozpoczęto podgrzewanie trzech z nich, analogicznie postąpiono z trzema do których wlano po 4cm 3 HCl.
Dwie nie ogrzane połączono i mierzono czas który minął do pojawienia się zmętnienia roztworu. Podnoszono każdorazowo temperaturę o 10K wykonano doświadczenie z pozostałymi probówkami.
4. Wyniki:
Zmętnienie próbki:
Pierwszej po 2:21
Drugiej po 1:52
Trzeciej po 0:59
Czwartej po 0:45
Zmętnienie próbki:
Pierwszej po 14sek - 22 o C
Drugiej po 9,5sek - 32 o C
Trzeciej po 6sek - 42 o C
Czwartej po 4sek - 52 o C
Tabela wyników dla części pierwszej:
Nr. próbki
Obj. Na 2 S 2 O 3 Całkowita obj. układu
Stężenie Na 2 S 2 O 3 10 -3 Czas
[s]


(…)


52
4
3,5
v'=f(T)
5. Wnioski:
Część pierwsza:
Stężenie reagentów ma wpływ na czas i szybkość względną reakcji. Zaobserwowano ze im większe stężenie Na2S2O3 tym krótszy czas reakcji i większa szybkość względna.
Część druga:
Temperatura taj jak stężenie ma wpływ na czas i szybkość reakcji. Im wyższa temperatura tym większa jest względna szybkość reakcji i krótszy czas reakcji, co zaobserwowano…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz