Politechnika Warszawska - strona 418

podstawowe rodzaje konstrukcji z betonu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043

Wymienić podstawowe rodzaje konstrukcji z betonu. - konstrukcje z betonu niezbrojonego, konstrukcje słabo zbrojone - konstrukcje żelbetowe (żelbet, żelazobeton) - konstrukcje sprężone: a) siatkobeton b) fibrobeton c) konstrukcje ze zbrojeniem i...

Założenia uproszczonej teorii nośności elementów zginanych - omówienie...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

Założenia uproszczonej teorii nośności elementów zginanych Naprężenia w betonie w strefie ściskanej są stałe i równe obliczeniowej wytrzymałości betonu ściskanie (wykres naprężeń w strefie ściskanej jest prostokątny). Możliwe są dwa rodzaje wyczerpania nośności: - ze względu na stal - ze względy ...

Ablacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

Ablacja (zmywanie) - czynniki nią rządzące i powstawanie deluwiów Ablacja - geologiczna działalność wód opadowych polegająca na mech zmywaniu z pow. terenu, transportowaniu i akumulowaniu dr...

Bieg i upad warstwy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2688

Bieg i upad warstwy ( definicje i rysunki) Bieg warstwy- rozciągłość , jest to azymut krawędzi (ślad) powstałej z przecięcia płaszczyzny poziomej z pow. warstwy (stropem lub spągiem) kąt biegu 0 - 180 Upad - jest to kąt dwuścienny, zawarty pomiędzy...

Cechy geologiczno inżynierskie skał - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1414

Cechy geologiczno inżynierskie skał - nazywamy ich właściwości, które mają wpływ na ocenę przydatności podłoża do posadowienia na nim budowli. Dzielimy je na: cechy fizyczne porowatość, gęstość właściwa, gęstość obj. wilgotność, wodoprzepuszczalność cechy mechaniczne wytrzymałość,

Cechy petrograficzne wpływające na wytrzymałość skał - omówienie ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Cechy petrograficzne wpływające na wytrzymałość skał. a) wytrzymałość na ścinanie przy ścinaniu próbki ujawnia się tarcie wew. Siła ścinająca musi pokonać opór tarcia wew. oraz wew. siły wiążące poszczególne cz. miner. ze sobą nazywane ogólnie spójnością. Miarą wytrzymałości na ścinanie jest kąt tar...

Denudacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Denudacja Jest to zespół procesów niszczących (denudacyjnych), do których zaliczamy wietrzenie wszelkiego rodzaju erozje i powierzchniowe ruchy masowe, prowadzące do uiszczenia wyniosłości...

Osuwiska - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

OSUWISKA Char. rzeźby osuwisk Procesy osuwiskowe wywierają duży wpływ na kształtowanie formy pow. Ruch mas gruntów podczas przemieszczeń powoduje charakterystyczne ukształtowanie zboczy i w efekcie ostatecznym powstają tzw. formy osuwiskowe : nis...

Podział procesów geologicznych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1330

Podział procesów geologicznych: 1.Procesy wewnętrzne (endogeniczne) - wywołane czynnikami wewnętrznymi: a) magmatyzm, b) metamorfizm, c) plutonizm, d) wulkanizm, e) ruchy skorupy ziemskiej 2.Procesy zewnętrzne (egzogeniczne) - wywołane czynnika...

Powierzchniowe ruchy masowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2289

POWIERZCHNIOWE RUCHY MASOWE Powierzchniowe ruch masowe nazywa się wszelkie procesy zachodzące na zboczach, w wyniku których materiał mas skalnych przemieszcza się z wyższych partii zbocza do niższych pod wpływem sił ciężkości. Główną przyczyn...