Politechnika Warszawska - strona 417

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 5

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 574

Stal należącą do klasy ciągliwości C spełnia wymaganie : 1,15= 7,5% 8. Dlaczego wysoka ciągliwość stali jest korzystna? Ponieważ nie grozi jej kruche zniszczenie. Jeżeli wystąpi przeciążenie spowodowane nieprzewidywalnym obciążeniem, to przec...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 7

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1001

Na czym polega metoda częściowych współczynników bezpieczeństwa (należy odpowiedzieć jednym zdaniem) Polega na przyjęciu współczynników przy projektowaniu tak aby wywoływało najbardziej niekorzystny efekt. Zwiększa si...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 9

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742

Kiedy polskie normy sprzeczne z Eurokodem zostaną wycofane i zastąpione przez normy europejskie? Normy krajowe sprzeczne z Norma Europejska powinny być wycofane najpóźniej do marca 2010 roku. Z jakich części składa się Eurokod 2? Eurokod 2 ...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 10

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1190

Naszkicować wykres przedstawiający odkształcenie próbki betonowej w funkcji czasu przy osiowym ściskaniu stałą siłą - na wykresie oznaczyć odkształcenie sprężyste i odkształcenie pełzania. Co to jest miarodajny wymiar Co oznacza ok...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 11

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2730

Jakie dwa rodzaje skurczu betonu rozróżnia się w normie? Który z tych rodzajów ma istotny wpływ na całkowity skurcz mocnych betonów? Dwa podstawowe rodzaje skurczu to: - skurcz spowodowany wysychaniem - skurcz autogeniczny ( samorodny, samoczynny) To skurcz spowodowany wysychaniem ma istotny wpł...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 13

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 511

Co to jest wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie To wartość właściwości materiału lub wyrobu, odpowiadająca założonemu prawdopodobieństwo nieprzekroczenia w teoretycznie nieograniczonej serii prób. Zwykle odpowiada ona określonemu kwantylowi przyjętego rozkładu statycznego określonej wł...

Konstrukcje betonowe - Pytania egzaminacyjne 16

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 994

Założenia teorii nośności granicznej przekrojów normalnych według normy Rozkład odkształceń - stosuje się hipotezę płaskich przekrojów Współodkształcalność zbrojenia i betonu - w strefie ściskanej wywołany przyrost odkształcenia zbrojenia, powiązanego z betonem siłami przyczepności, jest równy prz...

Siatkobeton i fibrobeton - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1260

SIATKOBETON I FIBROBETON Siatkobeton - Odmiana żelbetu o specyficznym zbrojeniu oraz ulepszonych własnościach mechanicznych. Podstawowym zbrojeniem siatkobetonu jest siatka stalowa o kwadratowych lub prostokątnych oczkach (np. 10x10 mm lub 10x15 mm...

Skurcz i pełzanie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 9212

Zdefiniować skurcz i pełzanie Skurcz- zjawisko polegające na równomiernym we wszystkich kierunkach zmniejszaniu objętości betonu niezależnie od działających naprężeń. Pełzanie - przyrost odkształceń w betonie w skutek długotrwałego działania obciążeń w warunkach swobody odkształceń. Jest to zjawisk...

Warunku równowagi sił - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 525

Załóżmy, że z warunku równowagi sił wynika, że w przekroju prostokątnym Jaki wzór należy zastosować do obleczenia Mrd w takim przypadku? Nośność przekroju podwójnie zbrojonego często oblicza się ze wzoru Kiedy ten wzór jest niesłuszny i jakim...