Politechnika Warszawska - strona 370

Metody wyznaczania sił w prętach kratownic płaskich.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

Metody wyznaczania sił w prętach kratownic płaskich. Najprostszą kratownicą sztywną jest kratownica trójkątna, w której znajdują się trzy pręty i trzy węzły. Dowolną kratownicę sztywną możemy otrzymać z trójkątnej, dołączając do istniejących węzłów nowe prętu w ten sposób, że każde dwa nowe pręty t...

Moment dewiacji jednorodnego prostokąta - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

Moment dewiacji jednorodnego prostokąta o bokach a i b w układzie współrzędnych, którego osie pokrywają się z bokami prostokąta. Momentem odśrodkowym (dewiacji, zboczenia) ciała względem dwóch prostokątnych płaszczyzn nazywamy granicę sumy iloczynów mas elementów ciała przez odległości tego elementu...

Porównanie składowych prędkości i przyspieszenia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Porównanie składowych prędkości i przyspieszenia punktu w układach: biegunowym i naturalnym. Zakładamy iż pkt. A porusza się w płaszczyźnie OXY i że jego położenie określamy, za pomocą współrzędnych biegunowych „r” i „”. Prędkość „v” tego punktu rozłożymy na dwie składowe „vr” i „v”. Pierwsza z ty...

Prędkość i przyspieszenie punktu we współrzędnych biegunowych - omówie...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Prędkość i przyspieszenie punktu we współrzędnych biegunowych Zakładamy iż pkt. A porusza się w płaszczyźnie OXY i że jego położenie określamy, za pomocą współrzędnych biegunowych „r” i „”. Prędkość „v” tego punktu rozłożymy na dwie składowe „vr” i „v”. Pierwsza z tych składowych skierowana jest ...

Przyspieszenie środka prędkości koła toczonego po płaszczyźnie.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Przyspieszenie środka prędkości koła toczonego po płaszczyźnie. Dynamika punktu materialnego:  - promień krzywizny toru w danym pkt. równanie ruchu pkt. Materialnego nieswobodnego przyrost pędu pkt. materialnego równy jest elementarnemu impulsowi siły działającej na ten pkt. w przypadku, gdy na p...