Politechnika Warszawska - strona 371

Wpływ osiadania podpór - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

; 7 *#.:! 7 *#.;! !"#$ +3-)6) $ @ # # " % # ' #C # " % % % " " "# ( " 8 4 5 $ # / " " % & ) % ) & ) ) % *#2 6 & 6 *#22! ' % !# % *#22! " *#2+! *#2.! & %7 9 % 9 *#2*! *#24! % ...

Wpływ temperatury - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

!"#$ %&'!&()%*(# ! ! " #$ # $ " % & % # ' # ( # ) % & % # *#+!# , # - % & ! # *#.# / " " ! ! ! " ! ! ! & !" "!" "" ! " " *#+! " & +,() -).-&$-/ 0 1)',(+...

Redukcja płaskiego układu sił metodą wieloboku sznurowego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

Redukcja płaskiego układu sił metodą wieloboku sznurowego Bierzemy dowolny płaski układ sił, który nie jest równoważny zeru. Zamykająca tego wieloboku jest sumą sił „S”. Przedstawia ona wypadkową jako wektor, nie określa natomiast położenia wypadkowej. Obieramy dowolny punkt „O” na płaszczyźnie wie...

Redukcja statyczna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

5 13 / % ! (4 ?) 1 13 (4 ;) 12 # ) #% 12 ) #& 12 . # " #+ ) #12 # 12 . ! . " ) # (4 A) #+ # #+ #+ "! # B ! " # !. $ - " . $ . 12 . " (4 ;) ! ! 1 ! " " # " # ! # " # ! # # ! " ...

Reguły Pappusa-Guldina - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Reguły Pappusa-Guldina I twierdzenie Pappusa-Guldina - powierzchnia zakreślona przez obrót odcinka linii płaskiej około osi leżącej na płaszczyźnie tej linii i nie przecinającej jej równa jest iloczynowi długości jej przez drogę, jaką ...

Rozwiązanie przez podatność (metoda sił)

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 294

7 % ! + + + # (56 ) (56 ) 7 + && ! # $ " " # , ' # # $ $ + ( #) # 9 1 + : , % 0 (/ = " ( 56 $+#& , *&-*(%*. , /&0+#$1(- , $0$2& , * * *-$3&4. &- * *(- , 5# 6+672-& 5 , 62&- , '$%2-& 2 @ # ...

Równania ruchu punktu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Równania ruchu punktu są: x(t)=cost, y(t)=sint, z(t)=2t. Jaki jest promień krzywizny toru? Promień krzywizny toru wyznaczamy ze wzoru na przyspieszenie normalne. W tym celu należy najpierw wyznaczyć prędkość punktu, przyspieszenie styczne i...

Ruchy bryły - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Ruchy bryły: płaski, kulisty, postępowy, śrubowy. Ruch płaski jest to taki ruch bryły, w którym odległości wszystkich punktów ciała od pewnej nieruchomej płaszczyzny są stale jednakowe. Wszystkie punkty ciała poruszają się w płaszczyznach równoległych do danej płaszczyzny nieruchomej. Ruch kulisty ...

Stateczność początkowa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

3 # # . 8 ! 9 8 5 : ; # 7 ( )5 ) ??5 ) ++.6= 5 ) ++.6= 5 ) )=5 )? )@ ( ()@ ( (( +) ; $ # , # ' ," .4'!'5 0 0 # # 9 &" " " " & " ' 5 . + ( 6 + + 5 2 ' # = %& 0 # # - - %& %& / # - * " ...