Politechnika Warszawska - strona 243

Ośrodki oznakowania pionowego - rodzaje

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Wymień znane tobie środki oznakowania pionowego : Koncesjonowane -metalowy podkład ,farby pigmentowe(aluminiowe są 2 razy droższe od ocynkowanych ) Odblaskowe -wykorzystujemy odbicia : a) zwierciadlane b) rozproszone c) odblaskowe to wykorzystujemy Stosujemy kilka rodzajów folii na podkładzie alum...

Zalety sterowników mikroprocesorowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

zalety sterowników mikroprocesorowych Program do sterownika, nie jest bardzo skomplikowany jednak wymaga szczególnej uwagi i dużej dokładności podczas wpisywania danych - zwłaszcza kodowania kolorowego programu sygnalizacji, czy ustawianiu grup wzajemnie konfliktowych. Nasz program realizowany był d...

Znane systemy sterowania ruchem drogowym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Znane systemy sterowania ruchem drogowym przyporządkuj do systemów scentralizowanych i częściowo scentralizowanych i zdecentralizowanych. „SCOOT' -w pełni scentralizowany przeznaczony dla 10-600 skrzyżowań (nie ma nic na poziomie pośrednim między sterownikami lokalnymi a komputerem centralnym ) „S...

Dane wyjściowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roland Jachimowski
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

DANE WYJŚCIOWE Wielkość obrotów - rocznych : Qr = 95 000 [t/r] -w dobie szczytowej: Qdmax = 704 [t/dobę] Struktura obrotów Obrót cały rok: - materiały budowlane ceramiczne (cegła licowa): Qr1 = 95 000 x 20 % = 19000 [t/r] - materiały budowlane ceramiczne (

Przewidywana liczba obsług w ciągu doby - wzór

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roland Jachimowski
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

Przewidywana liczba obsług w ciągu doby Zakładana technologia pracy punktu (W-wagon, P-plac, S-samochód): Jednostki paletowe i pakiety - przeładunek bezpośredni przez rampę S⇒W Aby obliczyć liczbę przewidywanych obsług należy najpierw policzyć wykorzystanie ładowności wagonów i ich liczbę. Wykorzy...

Rodzaje środków transportu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roland Jachimowski
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1533

Rodzaje środków transportu Do przewożenia ładunków używać będę: a) wagon kryty serii Haikks, typ 412K długość całkowita: 16 520 mm długość ładunkowa: 15 200 mm szerokość ładunkowa: 2 600 mm wysokość ładunkowa: 2 220 mm max. ładowność: 40 t b) wagon platforma serii Res, typ 424Z długość całkowita: 1...

Stopień, zakres i poziom mechanizacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roland Jachimowski
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1554

Stopień, zakres i poziom mechanizacji Zakres mechanizacji: Zakres mechanizacji przedstawia stosunek wielkości ładunku przewiezionego mechanicznie do całkowitej wielkości przewiezionego ładunku. W tym przypadku mamy do czynienia z pełną mechaniza...

Wyliczenia powierzchni magazynowej - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roland Jachimowski
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 532

Wyliczenia powierzchni magazynowej. Do wyliczenia powierzchni magazynowej przyjął, że magazyn jest w stanie pomieścić bez zabierania z magazynu tygodniową dostawę. Za każdym razem zostaje pewien zapas wolnej przestrzeni. Do układania palet w magazynie stosuję regały paletowe rzędowe. Poniżej podan...

Wymagana zdolność przeładunkowa - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roland Jachimowski
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

Wymagana zdolność przeładunkowa poszczególnych frontów ładunkowych Wymaganą zdolność obsługową obliczam ze wzoru: [t/h], analogicznie dla wartości średniej, z tym, że do wzoru podstawiam Qdiśr. Tab.2. Wymagana zdolność obsługowa L.P. Ładunek Charakter obrotu Urządzenia do przeładunku Wymagana ...

Wymiary magazynu, ramp i placów składowych - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roland Jachimowski
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1596

Wymiary magazynu, ramp i placów składowych Szerokość ramp - 4m Wysokość ramp - 1,3 m Wymagana powierzchnia palcu składowego Fp wg wzoru: Fp= [m2] gdzie: α - współczynnik nierównomierności przeładunków na froncie ładunkowym Qd śr - średniodobowa masa określonych rodzajów ładunków przewidzianych do...