Politechnika Warszawska - strona 148

Klasyfikacja robót ziemnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 812

KLASYFIKACJA ROBÓT ZIEMNYCH ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: - oczyszczenie terenu (usunięcie krzewów i drzew, rozbiórki obiektów do tego przeznaczonych) - pomiary geodezyjne (wyznaczenie posadowienia budowli, nasypów, wykopów, fundamentów) - odwodnienie...

Kontrola wykonania zbrojenia i usytuowania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

KONTROLA WYKONANIA ZBROJENIA I USYTUOWANIA W DESKOWANIU - tzw. odbiór zbrojenia / Kontrola gotowości zbrojenia do rozpoczęcia betonowania / ZAKRES KONTROLI Jakość wykonania zbrojenia ( kontrola w miejscu wykonania tj. poza deskowaniem lub w deskowaniu) zgodność z projektem :  wymiary zbrojenia (...

Koparki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1456

KOPARKI maszyny do odspajania gruntu i przenoszenia gruntu na środki transportu lub na odkład Klasyfikacja koparek: rodzaj podwozia: - gąsienicowe - kołowe (specjalne i samochodowe) - pływające - kroczące rodzaj pracy: - o pracy cyklicznej (budownictwo) - o pracy ciągłej (kopalnictwo, meli...

Kotwienie wciągarek - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

KOTWIENIE WCIĄGAREK Przyobiektowe składowiska prefabrykatów. - umieszczone w zasięgu maszyny montażowej w miejscach przewidzianych projektem organizacji montażu. - do składowiska powinna prowadzić dobrze utrzymana droga o odpowiednio utwardzonej nawierzchni i parametrach gwarantujących właściwy ruc...

Kruszywo, dodatki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

KRUSZYWO Plac składowy o utwardzonym podłożu Zasobniki, silosy Plac składowy: różne rozwiązania Pryzmy (hałdy) różnego kształtu zasieki: wachlarzowe, boksy Zasobniki: o przekroju prostokątnym, otwarte, dobrze gdy zadaszone, mogą być podzielone ...

Kryteria klasyfikacji i rodzaje prefabrykatów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2499

Kryteria klasyfikacji i rodzaje prefabrykatów kształt elementy prętowe - o stałym lub zmiennym przekroju, prostoliniowe, krzywoliniowe i o linii łamanej . (np.belki, słupy, żerdzie, maszty, podkłady kolejowe ) elementy płytowe - o stałym, pełnym przekroju ( np. stropy, płyty drogowe, płyty ścien...

Metody zagęszczania mieszanki betonowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2282

Metody zagęszczania mieszanki betonowej Sztychowanie - ręczne zanurzanie stalowego pręta w mieszance betonowej konsystencja ciekła, półciekła grubość warstwy maks. 50 cm ( pręt powinien wchodzić w warstwę poprzednią) pręt o średnicy rzędu 16 mm (np. zbrojeniowy) z ostrym zakończeniem Ubijanie -...

Montaą budynków wielokondygnacyjnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

Montaż budynków wielokondygnacyjnych wykonuje się w naszych warunkach prawie wyłącznie żurawiami wieżowymi bądź torowymi. - jednostronnie, - dwustronnie jednym żurawiem, - dwustronnie dwoma żurawiami, - czołowo z wjazdem żurawia w środkowy trakt budynku lub czołowo bocznie (dla budynków szkieleto...

Odbiory robót i kontrola wykonania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

ODBIORY ROBÓT I KONTROLA WYKONANIA I JAKOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH Odbiory robót to szereg działań formalno - prawno - technicznych mających na celu stwierdzenie, że roboty zostały wykonane poprawnie. Odbiory są prowadzone w sposób komisyjny, min. 3 osoby: - inwestor (inwestorski inspektor nadzoru) -

Ogólne zasady prowadzenia robót - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA ROBÓT MONTAŻOWYCH PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU Projekt technologii i organizacji robót montażowych składa się z części opisowej i części graficznej. Część opisowa projektu technologii i organizacji montażu powinna zawierać: 1. Dane wyjściowe i charakterysty...