Politechnika Warszawska - strona 149

Ogólny model struktury budownictwa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Ogólny model struktury budownictwa (wg prof. Kazimierza Cieszyńskiego) - proces inwestycyjno-budowlany, czyli zespół elementów umożliwiający, po sprecyzowaniu potrzeby, materializację obiektu budowlanego zaspakającego tę potrzebę, - proces produkcyjny, czyli część procesu inwestycyjno-budowlanego ...

Określenie ilości robót budowlanych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1239

OKREŚLENIE ILOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH - roboty ziemne Ilość robót ziemnych wynika z różnicy między stanem istniejącym powierzchni terenu - a stanem jaki przewidział projektant. Dlatego potrzebny jest zapis powierzchni ziemi przed robotami (plan warstwicowy lub zapis rzędnych). Objętość zdejmowanego h...

Parcie boczne mieszanki betonowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2835

METODA CIRIA (CONSTRUCTION INDUSTRY RESEARCH INFORMATION ASSOCIATION) - METODA DOŚWIADCZALNA W OPARCIU O BADANIA WYKONANE NA 350 BUDOWACH [kN/m2] lub pmax = G . H (miarodajna jest wartość mniejsza) Dopuszczalna prędkość betonowania [m/h] We wzorach tych oznaczono H - wysokość słupa świeżej mie...

Parcie boczne mieszanki betonowej - metoda din 18218

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3983

METODA DIN 18218 1. Ustalenie parcia świeżej mieszanki betonowej wg wzoru: pmax = G x C2 x K1 - (0,48V + 0,74) [kN/m2] 2. Ustalenie dopuszczalnej prędkości betonowania, wg wzoru: gdzie: G - ciężar objętościowy mieszanki betonowej kN/m3 V - prędkość wznoszenia świeżej mieszanki betonowej m/h C...

Parcie boczne mieszanki betonowej - metoda francuska

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

METODA FRANCUSKA (L'HERMITE) Metoda uwzględnia: - ciężar objętościowy betonu, - głębokość działania wibratora wgłębnego h1, - głębokość niezwiązanej mieszanki h, - kąt pochylenia deskowania do poziomu . - kąt tarcia mieszanki betonowej o deskowanie  - kąt stoku naturalnego mieszanki  ( i  są...

Parcie boczne mieszanki betonowej - metoda olimpijowicza

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

METODA OLIMPIJOWICZA - LITWINOWA 1. Przy zagęszczaniu wibratorem pogrążanym, jeżeli wysokość warstwy układanej jest mniejsza od promienia działania wibratora, czyli hr, a prędkość betonowania vbet 0,5 m/h p = γ*(0,27 vbet + 0,79)*k1 k2 [MPa] gdzie: k1 - współczynnik zależny od konsystencji miesz...

Pielęgnacja betonu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183

PIELĘGNACJA BETONU Ochrona betonu świeżego przed negatywnymi wplywami otoczenia: gwałtowne wysychanie - pielęgnacja wilgotnosciowa nadmierne przechłodzenie - ochrona cieplna nadmierne samoocieplenie - instalacje chłodnicze, chłodzenie powierzchniowe wstrząsy zjawiska atmosferyczne (deszcz) - i...

Prefabrykacja w budownictwie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1596

Prefabrykacja w budownictwie To technika projektowania, wykonywania elementów i wznoszenia budowli, charakteryzująca się:  podziałem budowli na elementy  podziałem i specjalizacją wykonawstwa obejmującą produkcję elementów prefabrykowanych transport elementów na miejsce przeznaczenia montaż ele...

Prefabrykanty do montażu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

PREFABRYKATY DO MONTAŻU Prefabrykaty ze względu na ich masę i wymiary można podzielić na następujące rodzaje: wielkowymiarowe o powierzchni gabarytowej ponad 2 m2, których masa zwykle przekracza 1000 kg; Są one przeznaczone do montażu ciężkim...

Proces inwestycyjny - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Proces inwestycyjny. Inwestycjami określa się nakłady gospodarcze dokonywane w celu stworzenia lub powiększenia środków trwałych i mających na celu lepsze zaspokojenie potrzeb społecznych. W budownictwie inwestycją jest tworzenie lub zakup nowych oraz rekonstrukcja i odbudowa istniejących obiektów....