Politechnika Warszawska - strona 147

Środki transportu pionowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3661

ŚRODKI TRANSPORTU PIONOWEGO Transport pionowy budowlany jest z reguły transportem bliskim realizowanym za pomocą urządzeń z grupy dźwignic. Dźwignice to urządzenia o ruchu programowanym służącym do przemieszczania ciężarów lub ludzi pionowo lub poziomo o ograniczonym zasięgu wysokości i odległości...

Środki transportu poziomego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2212

ŚRODKI TRANSPORTU POZIOMEGO Systematyka środków transportu poziomego: - środki transportu bliskiego (napędzane ręcznie i mechanicznie) (uwzględnia się tu również transport przenośnikowy) oraz - środki transportu dalekiego z podziałem na: - środki transportu: szynowego, kołowego,wodnego. Przegląd ...

Żurawie budowlane - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1855

Żurawie budowlane są to dźwignice złożone o bardzo zróżnicowanej budowie i możliwościach. Wg możliwości ruchu dzieli się ja na: - stałe (ścienne, przyścienne, wolnostojące, przenośne, przesuwne, przewoźne) - przejezdne jezdniowe (na wózkach, na ...

Betonowanie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

BETONOWANIE Wypełnienie deskowania (formy) mieszanką betonową i jej zagęszczenie Przystąpienie do betonowania jest poprzedzone odbiorem deskowania i zbrojenia, ewentualnie przygotowaniem innych powierzchni, z którymi zetknie się mieszanka betonowa ( np. "stary" beton) Układanie powinno ...

BHP przy robotach montażowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2744

BHP przy robotach montażowych  Personel techniczny budowy, członkowie brygad montażowych oraz operatorzy powinni być przeszkoleni w zakresie technologii montażu konstrukcji budowlanych.  Wskazane wyżej osoby bezpośrednio przed roz...

Brygada montażowa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

BRYGADA MONTAŻOWA Grupa ludzi współpracująca z maszyną montażową w procesie montażu to brygada montażowa. (W Polsce montażystą może być tylko mężczyzna w wieku 18 - 55 lat - po egzaminie państwowym) Sprzęt ochrony osobistej montażysty: - jednoczęściowy, dobrze dopasowany, lecz nie krępujący ruchó...

Dokładność montażu i odbiory konstrukcji zmontowanej z elementów prefa...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1099

Dokładność montażu i odbiory konstrukcji zmontowanej z elementów prefabrykowanych. Odchyłki montażowe Na skutek niedokładności montażu powstają: - przesunięcia prefabrykatu wzdłuż osi poziomych (Δx, Δy), - przesunięcie prefabrykatu wzdłuż o...

Formy do produkcji prefabrykatów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1813

Formy do produkcji prefabrykatów Forma - konstrukcja stanowiąca część składową stanowiska produkcyjnego elementów prefabrykowanych , której zadaniem jest uformowanie wyrobu o określonym kształcie z zachowaniem zadanych tolerancji i wyglądu zewnętrznego Wybór materiału uzależniony jest od założonej...

Klasyfikacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3941

Klasyfikacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych: a) do odspajania gruntu i przesuwania go po terenie SPYCHARKI, RÓWNIARKI b) do odspajania gruntu i przewożenia po terenie ZGARNIARKI c) do odspajania gruntu i załadunku lub układania na odkładz...