Politechnika Warszawska - strona 118

Półsynteza taksolu- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Półsynteza Taksolu (z 10-deacetylobakatyny III) The diagrams below show the semisynthesis of Taxol using the Potier and Greene method. The compounds being added in step 1 were large so that an even larger molecule could be added to the correct position in step 2. Due to the large size of the molec...

Alkaloidy pochodne indolu i indolinonu- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

Alkaloidy pochodne indolu i indolinonu Są to alkaloidy, których szkieletem jest pierścień indolowy lub indolinowy (dihydroindolowy). Jest to duża i zróżnicowana pod względem chemicznym i farmakologicznym grupa alkaloidów. Można ją podzielić na kilka podgrup. Grupa harmanu Podstawową strukturą tych...

Izomerazy- prezzentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1764

5.-.-.-. Izomerazy - zmieniają układ atomów w cząsteczce (nie dodają żadnych atomów, ani nie odrywają, jedynie zmieniają ich ułożenie) - przenoszą w obrębie cząsteczki pojedyncze atomy lub całe ich grupy 5.1.-.-. Racemazy i epimerazy – zmieni...

Sieci neuronowe - funkcja aktywacji

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

Sieci neuronowe  Nazwą tą określa się symulatory (programowe lub sprzętowe) modeli matematycznych realizujące pseudorównoległe przetwarzanie informacji, składające się z wielu wzajemnie połączonych neuronów i naśladujący działanie biologicz...

Ethernet - Formaty ramek

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Ethernet   Ethernet, jako system budowy sieci opracowany został przez firmę Xerox, ale do poziomu standardu podniosła go współpraca trzech firm: Xerox, DEC i Intel. Standard IEEE. 802.3 określa podobny typ sieci, ale różniący się formatem ramki. Ethernet posiada przepustowość 10 Mbit/s (wyjątek s...

FAST ETHERNET - Ethernet

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

FAST ETHERNET (rozwiniecie Ethernetu 10BASE-T) 1995 – IEEE 802.3u In November 1992, Cisco Systems proposed the concept of Fast Ethernet to the IEEE. The final IEEE 802.3u specification was approved in June 1995 zachowany  format  ramki IEEE 802.3...

Okablowanie strukturalne - Punkty rozdzielcze

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Okablowanie strukturalne Początki systemów okablowania strukturalnego wiążą się z rozwojem sieci komputerowych i przejściem od systemów z jednym komputerem centralnym z blisko usytuowanymi terminalami do sieci lokalnych łączących stacje roboc...

Fundamenty- projekt

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Irena Cios
 • Fundamentowanie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2037

Notatka składa się z 57 zdjęć - zginanie w płaszczyznie równoległej do B - sprawdzanie stopy na przebicie - odległość przekroju kontrolnego od krawedzi słupa - zebrane obciążenia występujące w poziomie posadowienia stopy fundamentowej - składowa pionowa - moment zginający działający w pła...

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Bryś
 • Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2975

Zawierają głównie wstęp do przedmiotu, podstawowe pojęcia, tj. definicja prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe, rozkład prawdopodobieństwa zmien...

Chemia organiczna II- zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Ewa Kowalkowska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Otrzymaj poniższe związki z możliwie najprostszych substratów: ZADANIE 2. Podaj produkty poniższych reakcji: ZADANIE 3. Podaj produkty poniższych reakcji: ZADANIE 4. Podaj produkty reakcji Favorskiego z poszczególnych