Politechnika Warszawska - strona 119

Podstawy chemii polimerów i biopolimerów- pytania

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki
 • Podstawy chemii polimerów i biopolimerów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

   jaki z polimer jest wytwarzany przez bakterie; wymienić 3 polimery rozpuszczalne w wodzie; wymienić 3 typy wiązań, które sprawiają, że polimer hydrolizuje; które polimery po domieszkowaniu przewodzą prąd; porównać

Central Flow Management Unit

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

Central Flow Management Unit System służący wspólnemu planowaniu lotów nad terytoriami grupy państw europejskich. Zadania CFMU Obecnie jednostka centralna (zarządzanie przepływem CFMU) podaje Calculated Take Off Time CTOT) na podstawie danych pochodzących z planów lotów. Brak jest środków do ocen...

Omówić zadania służby kontroli obszaru

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Omówić zadania służby kontroli obszaru. - zapewnienie w podległym obszarze przestrzeni: służby kontroli ruchu lotniczego służby informacji powietrznej służby alarmowej - koordynacje ruchu lotniczego ze współpracującymi organami ATS - koordynacje cywilnego ruchu lotniczego z organami wojskowej ...

Wypadek lotniczy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

Wypadek lotniczy - „zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, które zaistniało przy obecności ludzi na pokładzie statku powietrznego, podczas którego jakakolwiek osoba doznała, co najmniej poważnych uszkodzeń ciała lub statek powietrzny został uszkodzony”. Poważny incydent lotniczy - ...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 16

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Technologie procesu przewozowego: Uniwersalne stanowią najbardziej efektywne rozwiązanie w transporcie. Zunifikowana polega na wykorzystywaniu np. jednostek ładunków o różnorodnych wymiarach. Specjalizowana polega na stosowaniu środków transportowych, dostosowanych do ładunków Spełnienie wymogu ...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 20

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

Miejsce świadczenia usługi przewozu rzeczy między dwoma krajami UE wg ustawy o VAT: To miejsce w którym przewóz zwyczajowo się rozpoczyna Wydajność przewozu samochodowego wyrażona w tonokilometrach: stanowi podstawowe kryterium techniczne porównywania wariantów technologii przewozu, stanowi kryt...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 26

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 238

Bezpośrednie koszty stałe w przewozach samochodowych to m.in.: wszelkie opłaty za korzystanie z infrastruktury transportowej, wszystkie składniki wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenia pojazdów oraz koszty spłaty odsetek od kredytu wziętego na ich zakup. Zgodnie z przepisami o czasie pracy kiero...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 28

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Wydajność przewozów samochodowych wyrażona w jednostkach pracy przewozowej na czas przewozu: jest mniejsza dla małych odległości przewozu, jest mniejsza dla dużych odległości przewozu, nie jest zależna od odległości przewozu. Certyfika...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 29

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 217

Międzynarodowe usługi transportu towarów to: przewozy wykonywane w części trasy poza terytorium Polski, przewozy realizowane między dowolnym krajem UE a krajem do niej nienależącym, przewozy, których trasa przebiega (w jej dowolnym punkcie) przez terytorium Polski oraz rozpoczyna się lub (i) końc...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 33

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

Dzienny czas prowadzenia pojazdu w przypadku kierowcy realizującego przewozy objęte rozporządzeniem 561/2006 oraz ustawą o czasie pracy kierowców: może być przedłużony o 10 godzin nie częściej niż trzy razy w tygodniu, może być przedłużony o 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu, może by...