Politechnika Śląska - strona 220

Kość ramienna - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1106

Kość ramienna Jest kością długą. Ma koniec bliższy i dalszy oraz trzon. Koniec bliższy (nasada bliższa) Na końcu bliższym znajduje się skierowana przyśrodkowo głowa kości ramiennej, z...

Kość udowa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

Kość udowa Jest najdłuższą i najmocniejszą kością szkieletu. Jest położona skośnie w stosunku do osi pionowej; w pionowej postawie ciała górne końce obu kości udowych są bardziej oddalone od siebie, niż końce dolne. Kość udowa składa ma koniec ...

Kości obręczy kończyny górnej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

Kości obręczy kończyny górnej Kościec obręczy kończyny górnej budują: obojczyk i łopatka Obojczyk (clavicula) Jest kością długą, wygiętą w kształcie litery S. Obojczyk nie posiada jamy sz...

Wykład - Ogólna budowa kręgu

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2436

Ogólna budowa kręgu W każdym kręgu wyróżnia się część przednią i tylną. Część przednia to trzon; jest masywny i przystosowany jest do dźwigania masy ciała, a część tylna to łuk kręgu. Trzon i łuk ograniczają otwór kręgowy. Z połączenia wszystkich otworów kręgowych powstaje

Mostek, połączenia żeber z mostkiem - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1442

Mostek, połączenia żeber z mostkiem Mostek (sternum) Jest nieparzystą kością płaską. Tworzy część środkową przedniej ściany klatki piersiowej. Jest ustawiony skośnie od góry i tyłu ku dołowi i do przodu. Leży na wysokości od 2-3 do 9-10 kręgu...

Płaszczyzny, osie i ruch w nich wykonywany - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1589

Płaszczyzny, osie i ruch w nich wykonywany Osie Wyróżnia się 3 rodzaje osi głównych, które przecinają się pod kątem 90stopni 1.osie pionowe (długie) - przebiegają z góry w dół 2.osie poprzeczne (poziome) - przebiegają prostopadle do osi długich z prawej ku lewej osi ciała 3.osie strzałkowe - są...

Podział kości - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1176

Podział kości, ich charakterystyka i występowanie Ze względu na kształt, kości dzielą się na: 1.kości długie - są to kości w których jeden z trzech wymiarów przewyższa dwa pozostałe. Kości długie występują w budowie szkieletu kończyn. W każd...

Podział stawów, definicja łańcucha kinematycznego - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1253

Podział stawów, definicja łańcucha kinematycznego Istnieją 3 kryteria podziału stawów: 1.Ze względu na liczbę kości wchodzących w skład stawu -stawy proste; utworzone przez dwie kości np. staw ramienny -stawy złożone; utworzone przez więc...

Rodzaje połączeń ciągłych kości - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1631

Rodzaje połączeń ciągłych kości, podział, przykłady Połączenia ciągłe odznaczają się brakiem ruchomości lub pozwalają na nieznaczne ruchy. W zależności od rodzaju tkanki łącznej dzielą się na: 1.więzozrosty; połączenia włókniste a)więzozrosty włókniste (

Stawy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2191

Połączenia kręgosłupa z czaszką Czaszka z kręgosłupem łączy się za pośrednictwem stawów głowowych górnych (łączących kość potyliczną i krąg szczytowy) oraz stawów głowowych dolnych (łączących krąg szczytowy z obrotowym) Staw szczytowo-potyliczny Staw głowowy górny czyli staw szczytowo-potyliczny,...