Mostek, połączenia żeber z mostkiem - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mostek, połączenia żeber z mostkiem - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Mostek, połączenia żeber z mostkiem
Mostek (sternum)
Jest nieparzystą kością płaską. Tworzy część środkową przedniej ściany klatki piersiowej. Jest ustawiony skośnie od góry i tyłu ku dołowi i do przodu. Leży na wysokości od 2-3 do 9-10 kręgu piersiowego. Składa się z rękojeści, trzonu i wyrostka mieczykowatego. Te trzy części mostka są zespolone w jedną całość przez chrząstkozrosty; powoduje to pewien stopień ruchomości. Rękojeść tworzy górną i najszerszą część mostka. Na jej górnym brzegu pośrodku znajduje się wcięcie szyjne, bocznie od niego po obu stronach znajdują się wcięcia obojczykowe; służą one do połączenia stawowego z obojczykiem. Na brzegach bocznych rękojeści znajdują się wcięcia żebrowe; do połączenia z chrząstką pierwszego i drugiego żebra
Trzon Brzeg górny trzonu łączy z brzegiem dolnym rękojeści i tworzy spojenie mostkowe. Załamanie trzonu w stosunku do rękojeści tworzy kąt mostka. Dolny brzeg mostka łączy się z wyrostkiem mieczykowatym. Na bocznych krawędziach rękojeści i trzonu znajdują się wcięcia żebrowe, przeznaczone do połączenia z chrząstką drugiego żebra. Niżej, wzdłuż brzegów bocznych trzonu są położone kolejne wcięcia żebrowe dla pozostałych żeber prawdziwych (od 3 do 7)
Wyrostek mieczykowaty jest tworem szczątkowym
Połączenia żeber i mostka
1.polączenia żeber z mostkiem
Pierwsze żebro łączy się z rękojeścią mostka chrząstkozrostem. Żebra od II do VII łączą się z mostkiem za pomocą stawów mostkowych-żebrowych
Powierzchnie stawowe; przednie końce kości żebrowych przechodzą bezpośrednio w chrząstkę żebrową i tworzą powierzchnię wypukłą, powierzchnię wklęsłą - wcięcie żebrowe na bocznych brzegach mostka
Torebka stawowa tych połączeń jest cienka i wzmocniona więzadłami mostkowo-żebrowymi promienistymi, które na przedniej i tylnej powierzchni mostka przechodzą w błonę mostka. W stawie II żebra występuje dodatkowo więzadło mostkowo-żebrowe śródstawowe
2.połączenia chrząstek żebrowych między sobą; pomiędzy przylegającymi do siebie brzegami chrząstek żeber VI, VII i VII występują stawy międzychrząstkowe
3.połączenia poszczególnych części mostka; zachodzi między zwróconymi ku sobie brzegami rękojeści i trzonu, tronu i wyrostka mieczykowatego za pomocą chrząstkozrostów mostkowych. Między rękojeścią a trzonem występuje spojenie mostkowe; w tym połączeniu może pojawić się jama wypełniona mazią; połączenie to nie ulega skostnieniu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz