Politechnika Śląska - strona 221

Wykład - Przenikanie przez przegrodę płaską

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

WYKŁAD 2 1.03.2000 Przenikanie przez przegrodę płaską jednowarstwową T,  t1  1 2 t2 q1 q q2   -współczynnik przejmowania ciepła q – strumień ciepła  - delta ‘t’ q1  q  q 2  dla ustalonego t1   '  q q...

Wykład - współczynnik przewodzenia ciepła

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

WYKŁAD 3   idem – współczynnik przewodzenia ciepła Zmienność współczynnika  z temperaturą – materiały o małej przewodności np. materiały ceramiczne.  = f() – funkcja temperatury Postać ogólna wyraża się wzorem:   0 (1  a  b 2  c 3  ) Najczęściej wystarczy przyjąć dwa pierwsze ...

Łączenie zaimków - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Łączenie zaimków (2) Pronomi combinati (2) W lekcji 17 zostało omówione łączenie zaimków dopełnienia bliższego z zaimkami dopełnienia dalszego, np. Quando abitavo in Olanda, il mio ragazzo mi regalava i tulipani ogni giorno. Me li regalava perché mi piacevano. (Gdy mieszkałam w Holandii, mój chłopa...

Congiuntivo imperfetto - formy i użycie - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1610

Congiuntivo imperfetto - formy i użycie Congiuntivo imperfetto - forme e l'uso Odmiana czasowników w trybie congiuntivo imperfetto wygląda następująco: Czasowniki zakończone na -are: camminare (spacerować)   che io camminassi che tu camminassi...

Czas imperfetto czy passato prossimo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

Czas imperfetto czy passato prossimo? Imperfetto o passato prossimo? Różnica między czasem imperfetto a passato prossimo nie polega jedynie na tym, że czas imperfetto jest czasem niedokonanym, a czas passato prossimo czasem dokonanym. Pozostałe różnice ilustruje tabela: Czas niedokonany imperfetto ...

Czas passato prossimo - czasowniki zwrotne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Czas passato prossimo - czasowniki zwrotne Passato prossimo - verbi riflessivi Czasowniki zwrotne w czasie passato prossimo odmieniają się zawsze z czasownikiem essere. Imiesłów bierny czasowni...

Czas passato prossimo (essere czy avere) - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Czas passato prossimo (essere czy avere) Passato prossimo (essere o avere) O wyborze czasownika posiłkowego w czasie passato prossimo była już mowa w lekcji 11 i w lekcji 15 (czasowniki zwrotne). Niektóre czasowniki ruchu mogą być używane zarówno...