Politechnika Śląska - strona 219

Wykład - statyka płynów

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

STATYKA PŁYNÓW 1. Siły działające w płynach Siły działające w płynach masowe ciężkości bezwładności (d’Alamberta) powierzchniowe zewnętrzne (np. nacisk tłoka) wewnętrzne (naprężenia, napięcia) Siły masowe działają wówczas, gdy płyn znajduje się w polu sił (ciężkości, bezwładności). Cec...

Wykład - statyka płynów - napory

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

STATYKA PŁYNÓW-NAPORY 1. Powtórka Równanie Eulera hydrostatyki q= 1 grad p ρ X= 1 ∂p ρ ∂x 1 ∂p Y= ρ ∂y Z= (1) (2) 1 ∂p ρ ∂z W płynie znajdującym się stanie spoczynku reakcją na działanie sił masowych (ciężkości, bezwładności...

Wykład - równowaga względna płynu

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2170

RÓWNOWAGA WZGLĘDNA PŁYNU 1. Równowaga względna płynu w ruchu postępowym, prostoliniowym, jednostajnie przyśpieszonym. Rys. 1. Wyznaczamy powierzchnię jednakowego ciśnienia. Ogólnie równanie ma postać: Xdx + Ydy + Zdz = 0. (1) Składow...

Wykład - podstawy kinematyki płynów

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

PODSTAWY KINEMATYKI PŁYNÓW Kinematyka zajmuje się teoretycznym opisem ruchu płynów, bez uwzględnienia przyczyn (sił, momentów) powodujących ruch. Kinematyka zajmuje się więc badaniem własności geometrycznych ruchu płynu: wyznaczeniem pól prędkości, przyspieszeń,

Wykład - zadady zachowania w mechanice płynów

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

ZASADY ZACHOWANIA W MECHANICE PŁYNÓW ZASTOSOWANIA RÓWNANIA BERNOULLIEGO 1. Równanie ciągłości ruchu jednowymiarowego Masa płynu wpływającego w czasie dt przez przekrój 1-1 wynosi ρ Aν dt , a wypływającego przez przekrój 2-2: ∂p ⎞ ⎛...

Żebra, podział i budowa, stawy żebrowo-kręgowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2926

Żebra, podział i budowa, stawy żebrowo-kręgowe Żebra (costae) U człowieka występuje 12 par żeber. Żebra dzieli się na: -7 par prawdziwych; bezpośrednio łączą się z mostkiem -5 par rzekomych; nie połączonych bezpośrednio z mostkiem Trzy pierwsze pary żeber rzekomych (VIII, IX, X) to żebra przytwie...

Budowa stawu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1015

Budowa stawu W skład każdego stawu wchodzą: 1.powierzchnie stawowe - znajdują się na kościach w miejscach połączeń 2.chrząstki stawowe - pokrywają powierzchnie stawowe 3.torebka stawowa - otacza staw, izoluje go od otoczenia i przy...

Klatka piersiowa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 644

Klatka piersiowa jako całość Klatka piersiowa ma kształt stożka zwróconego podstawą ku dołowi. Wyróżnia się na niej -ścianę przednią; najkrótsza, tworzy ją mostek i chrząstki żebrowe -ścianę tylną; buduje ją kręgosłup piersiowy i tylne części żeber -ściany boczne; najdłuższe, utworzone przez żebr...

Kość krzyżowa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

Kość krzyżowa (os sacrum) Powstała ze zrośnięcia się 5 kręgów krzyżowych. Ma kształt trójkąta, którego szczyt zwrócony jest ku dołowi, a podstawa ku górze. Znajdują się na niej dwa wyrostki ...

Kość miednicza, budowa ogólna, opis kości - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

Kość miednicza, budowa ogólna, opis kości ją tworzących Jest największą i najszerszą kością szkieletu o kształcie nieregularnym. Zbudowana jest z trzech kości: biodrowej, łonowej i kulszowej. Połączenie tych trzech kości tworzy panewkę stawu bio...