Politechnika Lubelska - strona 3

Podstawowe wiadomości o wymianie ciepła - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

Podstawowe wiadomości o wymianie ciepła. Między ośrodkami różniącymi się temperaturą wymiana ciepła może zachodzić poprzez konwekcję, promieniowanie lub przewodzenie. Konwekcja (unoszenie ciepła) występuje wówczas, gdy makroskopowe cząsteczki ośrodka, w którym odbywa się ruch ciepła, zmieniają swo...

Pomiar gęstości strumienia cieplnego - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Pomiar gęstości strumienia cieplnego metodą ścianki pomocniczej. Jedną z podstawowych metod pomiaru gęstości strumienia cieplnego jest metoda ścianki pomocniczej. Metodę tę stosuje się zarówno w badaniach laboratoryjnych jak i w kontrolnych pomiarach inżynierskich wykonanych już przegród. Badanie ...

Pomiar współczynnika przewodności - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ 1.1. Elementarne wiadomości z zakresu teorii przewodnictwa cieplnego. Różnice temperatur między poszczególnymi punktami rozpatrywanej przestrzeni wywołują przepływ ciepła. Gęstość strumienia...

Pomiar współczynnika przenikania ciepła

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Pomiar współczynnika przenikania ciepła. W celu obliczenia współczynnika przenikania ciepła przez nieprzezroczyste przegrody budowlane konieczna jest znajomość właściwości cieplnych materiałów, z których wykonano przegrodę, ich kształtu i wymiarów, różnic temperatur po obu stronach przegrody oraz wa...

Stopnie zawilgocenia - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

Stopnie zawilgocenia W ocenie stopnia zawilgocenia istotnym jest określenie dopuszczalnych wartości wilgotności przegród w zależności od rodzaju materiałów. W literaturze technicznej można spotkać różne wartości dopuszczalnej wilgotności dla tego samego materiału lub przegrody. Nieobowiązująca już ...

Termowizja - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

TERMOWIZJA Badanie termowizyjne polega na mierzeniu fal elektromagnetycznych emitowanych przez ciała o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego. Każde ciało, którego temperatura jest wyższa od wspomnianego zera, emituje takie fale. Prom...

Eksperymentalne wyznaczenie modułu Young`a - omówienie, semIV

 • Politechnika Lubelska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1008

Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest: - eksperymentalne wyznaczenie modułu Young'a dla drewna sosnowgo za pomocą pomiaru ugięć - zapoznanie się z zastosowaniem tensometrii oporowej do wyznaczenia poprzez pomiar odkształceń, napreżeń w belce pod...

Próby rozciągania na próbkach wykonanych z aluminium 10-50A, sem IV

 • Politechnika Lubelska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

Ćwiczenie polega na wykonaniu próby rozciągania na próbkach wykonanych z aluminium 10-50A. 1. Cel ćwiczenia -określenie modułu sprężystości podłużnej badanego materiału, -określenie własności wytrzymałościowych i plastycznych -wykonanie wykresu rozciągania i wydłużenia próbki. 2. Opis próbki nr 1 P...

Zaprojektowanie połączenia nitowego - omówienie,sem IV

 • Politechnika Lubelska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1757

1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie połączenia nitowego dwunakładowego, przenoszącego obciążenie F= 3 800N. W polaczeniu wykorzystano nity aluminiowe o średnicy d=2,4 mm. 2. Czynności przeprowadzone w ćwiczeniu Na podstawie zadanej średnicy nitów określono dopuszczalne naprężeni...