Stopnie zawilgocenia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stopnie zawilgocenia - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Stopnie zawilgocenia
W ocenie stopnia zawilgocenia istotnym jest określenie dopuszczalnych wartości wilgotności przegród w zależności od rodzaju materiałów. W literaturze technicznej można spotkać różne wartości dopuszczalnej wilgotności dla tego samego materiału lub przegrody. Nieobowiązująca już norma PN-82/B-02020 „Ochrona cieplna budynków” podawała dopuszczalne wartości materiałów budowlanych stosowanych w zewnętrznych przegrodach ogrzewanych budynków (Tab.1). Nowelizacja z 1991 roku pomija te dane. Problemem jest to, że obecnie żadne dokumenty nie precyzują w sposób dokładny wymagań. Zamieszczone poniżej dane podają dopuszczalną wartość wilgotności w stanie tzw. suchym oraz jej maksymalny przyrost. Lp.
RODZAJ MATERIAŁU LUB PRZEGRODY
WILGOTNOŚĆ PRZED OKRESEM ZAWILGOCENIA [%] DOPUSZCZALNY PRZYROST WILGOTNOŚCI [%] 1. ŚCIANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ
1,5
1,5
2.
ŚCIANA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH
1
2
3.
ŚCIANA Z CEGŁY SILIKATOWEJ
3
2
4.
BETON KOMÓRKOWY
3
4
Tab. 1. Dopuszczalne wilgotności materiałów w zewnętrznych przegrodach budowlanych.
Informacja o wilgotności masowej, wyrażonej w procentach pozwala na zdefiniowanie przegrody pod kątem jej stopnia zawilgocenia. Zamieszczona poniżej tabela [Tab. 2] określa dodatkowo stan wilgotnościowy murów ceglanych. Niestety brak jest informacji, jakie należałoby przyjąć zakresy wilgotności masowych przy ustalaniu stopnia zawilgocenia dla innych materiałów. STOPNIE ZAWILGOCENIA MURÓW CEGLANYCH
I
0 - 3 %
Mury o dopuszczalnej wilgotności
II
3 % - 5 %
Mury o podwyższonej wilgotności
III
5 % - 8 % Mury średnio wilgotne
IV
8 % - 12 %
Mury mocno wilgotne
V
12 %
Mury mokre
Tab. 2. Stopnie zawilgocenia murów ceglanych.
Opisane badania ze względu na szereg negatywnych skutków związanych z nadmiernym zawilgoceniem należą do elementarnych. Jeżeli podczas wizji lokalnej okaże się, że na zły stan techniczny mogła mieć wpływ wilgoć to istnieje uzasadniona konieczność wykonania tego typu badań. Dokładna analiza stanu wilgotnościowego (źródła, rozkład, stopień) jest nieodzowna przy projektowaniu prac remontowo-osuszeniowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz