fizyka budowli zestawienie, ściąga

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2464
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
fizyka budowli zestawienie, ściąga - strona 1 fizyka budowli zestawienie, ściąga - strona 2 fizyka budowli zestawienie, ściąga - strona 3

Fragment notatki:

Tematyka obejmuje poniższe zagadnienia. Spoiny, kształtowanie przegród pod względem wilgotnościowym, paroizolacje, dachy i stropodachy o pokryciu szczelnym, wilgoć, kondensacja w budynku, prężność pary wodnej, wilgotność względna, skutki wilgoci w przegrodach budowlanych, ruchy wilgoci w porach materiału, dyfuzja, przyczyny zawilgocenia materiałów budowlanych, sorpcja wilgoci, woda deszczowa, kondensacja wgłębna pary wodnej, przepuszczalność powietrza, przegrody, infiltracja, eksfiltracja wilgotnego powietrza wewnętrznego, fundamenty, ławy betonowe żelbetowe, ławy monolityczne, dylatacje, ściany budynków, stropy, dachy, konstrukcje ciesielskie (wieżby dachowe), stropodachy, zasady wentylowania, drenaż, izolacje nadziemnych części budowli.

Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
Kształtowanie przegród pod względem wilgotnościowym - zaprawy ściany nie są elementami jednorodnymi Spoiny stanowią mostki cieplne - zaprawy cementowe mają duża przewodność cieplną
- zaprawy cem - wap im mniejszy jest stosunek grubości spoiny do grubości ściany tym mniejsze znaczenie ma obecność zaprawy
- zaprawy ciepłe mniejsza przewodność cieplna Układ warstw : warstwy o dużym oporze dyfuzyjnym (tzn. źle przepuszczającym parę wodną powinny znajdować się jak najbliżej wewnętrznej powierzchni ściany)
Stosowane materiały termoizolacyjne mają zróżnicowany opór dyfuzyjny od bardzo dużego (styropian) do bardzo znikomego (wełna mineralna układana na zewnątrz)Obowiązuje zasada by we wnętrzu przegrody nie zatrzymywała się i nie gromadziła para wodna.
Paroizolacje:
ekran paroszczelny-ma za zadanie zamknięcie drogi przepływu pary na wewnętrznej (ciepłej) powierzchni izolacji cieplnej
Celowe jest uszczelnianie ścian od wewnątrz zwłaszcza w pomieszczeniach o bardzo dużym zawilgoceniu powietrza(łazienki,pralnie)Para wodna kondensuje się wówczas w nieprzepuszczalnej warstwie np. wykładzina ceramiczna ścian kondensat łatwo spływa z nich i może być zebrany lub (odparowuje)
Dachy i stropodachy o pokryciu szczelnym
-wentylowanie poddaszy nieużytkowych poddasza o pokryciu szczelnym (papa,blacha)
wymagają wentylacji -pod okapem i w kalenicy lub na przeciwległych połaciach dachu lub na przeciwległych ściankach kolankowych
Wentylacja poddasza nie może nadmiernie oziębiać jego wnętrza wskazana prędkość przepływu powietrza
lepiej z termoizolacją Problem nadtapiania śniegu .Przestrzeń wewnętrzna poddaszy i stropodachów wentylowanych na temperaturę zbliżoną do temp zew. w zimie . dlatego na dachu nie ulega nadtopieniu i nie przywiera do pokrycia , a rynny zabezpieczone są przed oblodzeniem
Ocieplenie stropdachów nie wentylowanych powinno byćtak dobrane, żeby na dachu nie występowało nadtapianie śniegu.Ocieplenie miejsc szczególnych w budynku-mostki termiczne.


(…)

… jest to prężność nasycenia.
Wilgotność względna-wyraża się stosunkiem rzeczywistej prężności pary wodnej do prężności nasycenia.
Oziębienie zawilgoconego powietrza doprowadza do stanu nasycenia pary wodnej w temperaturze punktu rosy
Ściany o niedostatecznej izolacyjności powodują ochłodzenia powietrza opływającego ich powierzchnie wewnęt
Wilgoć w przegrodach budowlanych wywołuje :
-biologiczną i chemiczną korozje…
… ścian murowanych, z wody zarobowej dla betonów , tynki
wilgoć gruntowa-przenika do przegród na skutek podciągania kapilarnego, może się podnieść 2-2,5m. p.p.t.
Sorpcja wilgoci-to proces pochłaniania pary wodnej przez materiał o właściwościach hydrofilowych .
Sorpcyjność wzrasta po dodaniu składników hydroskopijnych, chlorku sodu, chlorku wapnia, są to dodatki do betonów stosowane zimą.
Woda deszczowa-wnika przez nieszczelności w izolacji o wymiarach 0,1-5 mm pod wpływem ciśnienia wiatru oraz podciągania kapilarnego gdy gr.<0,5mm lub sił grawitacji gdy gr.>0,5mm (z powodu napięcia powierzchniowego woda nie może wnikać grawitacyjnie gdy gr.<0,5mm)
Kondensacja wgłębna pary wodnej-jeśli temperatura punktu rosy występuje w punkcie wewnątrz przegrody to skrapla się dyfundująca para wodna
Przepuszczalność…
… tylko w wiązarach pełnych stosowane do ściągnięcia i usztywnienia dżwigara.
USTRÓJ PŁATWIOWO - JĘTKOWY płatew a niekiedy i słup tworzą usztywnienie w płaszczyżnie pełnego wiązara
USTRÓJ PŁATWIOWO - JĘTKOWY z dwiema ścianami stolcowymi. Krokiew ma teraz trzy podpory: płatew stropową, płatew pośrednią i w kalenicy . Płatew pośrednia z wyjątkiem wiązara pełnego stanowi podporę spręzystą .
USTRÓJ PŁATWIOWO KLESZCZOWY…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz