Politechnika Gdańska - strona 77

Biochemiczna adaptacja do warunków klimatycznych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szafranek
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

Biochemiczna adaptacja do warunków klimatycznych. Adaptacja- zdolność organizmu żywego do dopasowania się do zmiennych warunków  środowiskowych. Czynniki środowiskowe, które wpływają na rośliny: • Klimatyczne- temperatura, oświetlenie, wilgotność; • Edalficzne- czyli związane z glebą; • Zanieczys...

Oddziaływania hormonalne pomiędzy roślinami a zwierzętami

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szafranek
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1491

Oddziaływania hormonalne pomiędzy roślinami a zwierzętami: Pomiędzy roślinami a zwierzętami zachodzą oddziaływania hormonalne. Polegają na produkowaniu  fizjologicznie aktywnych związków chemicznych oddziaływujących  na inne organizmy.  Dominującym partnerem może być roślina- poprzez syntezę hor...

Rola owadów - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szafranek
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

4. Pozytywa rola owadow-zapylanie roślin,oczyszcza ziemie z martwych resztek org,poprawia  strukturę gleby,produkcja miodu,pokarm, oczyszcza rany,określa czas zgonu,produkuje  jedwab,wojna biolog z innymi org Negatywne-niszczy uprawy,przenosi bakterie,pasożyty człowieka,zwierzat,niszczy drewno i ...

Ekofizjologia, ćwiczenie nr 2

 • Politechnika Gdańska
 • Ekofizjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1526

Metabolizm energetyczny  całokształt reakcji chemicznych zachodzących w komórkach żywych  organizmów wraz z towarzyszącymi im przemianami energetycznymi / efektem wszystkich  przemian jest ciepło / metazoa uzyskują energię głównie przez utlenianie substancji pokarmowych  dlatego miarą metabolizmu...

Alleopatia - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Allelopatia – konkurencja o wodę, światło, i składniki pokarmowe o charakterze  chemicznym. Allelozwiązki – związki chemiczne wykorzystywane do oddziaływań pomiędzy roślinami: - lotne t...

Metabolity wtórne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1267

1 adaptacje-zdolnosc org żywego do dostosowania się do zmeinnych warunków srodow czynniki srodow wplywajace na rosliny – klimatyzacja,edaficzne(gleba), zanieczyszcz. Srodow,  zwierzeta roslinozerne, konkurencja adaptacje do klimatów wysokie temp: rośliny c3-strefa umiarkowana [pszenica,żyto,wyko,...

Kant i Waithet

 • Politechnika Gdańska
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

Kant- zadawał pytania jak mozliwe są nauki? Filozof znał nauki przyrodnicze.Wyraźnie zrozumiał że samo istnienie nauk przyr stanowi poważny  problem fil. Początek tzw filozofii krytycznej.Istnienie rozwijającej się fizyki było faktem nieodwołalnym, domagał się matefizycznych uzasadnień. A  więc j...

Prostowanie prądu przemiennego

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

Prostowanie prądu przemiennego  przez pojedynczą diodę lub przez układ  Graetza. I. WSTĘP  TEORETYCZNY. 1) Pasmowy model budowy ciał stałych. Elektrony  wchodzące  w  skład  atomu  mówimy,  że znajdują  się  w  pewnych  stanach  energetycznych   lub   na   pewnych   poziomach   energetycznych.   ...

Cechowanie spektrometru scyntylacyjnego

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

Cechowanie spektrometru scyntylacyjnego 1.Oddziaływanie promieniowania  γ z materią Promieniowanie  γ jest promieniowaniem elektromagnetycznym towarzyszącym procesom  jądrowym. Promienie  γ mogą oddziaływać z elektronami, jądrami  atomowymi , polem elektrycznym elektronów,  d) polem elektrycznym ...

Pomiar energii promieniowania g (60Co). Metoda pochłaniania połówkoweg...

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Pomiar energii promieniowania  γ  (60Co). Metoda pochłaniania połówkowego. Promieniowanie  γ jest to promieniowanie elektromagnetyczne towarzyszące procesom  jądrowym. Promieniowanie to oddziaływać  może zarówno z elektronami, jak i z jądrami, a także z  polem elektrycznym elektronów oraz polami ...