Politechnika Gdańska - strona 78

Prawo Ohma - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

Prawo Ohma. W 1827 r. Georg Simon Ohm sformułował prawo wiążące napięcie i prąd elektryczny w  przewodnikach. Stwierdził on, że prąd  I  w obwodzie zawsze jest proporcjonalny do napięcia  U , co można zapisać jako. U RI = . Współczynnik propo...

Sprawdzanie prawa Hooke’a , wyznaczanie modułu Younga

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2660

                                               I Pracownia Fizyczna Sprawdzanie prawa Hooke’a , wyznaczanie modułu Younga. M - 5. WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA Cel zadania : sprawdzenie prawa Hooke’a , wyznaczanie modułu...

Hydrobiologia - definicje

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1295

Peryfiton  – zespół w litoralu jezior i porasta różne podłoża (martwe, kamienie, pomosty, żywe, rożliny i ich  łodygi) - glony, baktriosinice - w jeziorach o różnej trofii - J. Kuc i Malicz Wielki  mezotroficzne - J. Tałty i J. Mikołajskie  ...

Właściwości wody

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

Wody stanowią około 71% powierzchni Ziemi; na półkuli północnej zajmują ok. 61%, na półkuli południowej ok. 81% SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY 1. Powiększa swą objętość podczas zamarzania • woda słodka osiąga maksymalną gęstość w temp. + 4°C • woda słonawa, woda powierzchniowa Bałtyku o zasoleniu 8...

Jeziora - miary - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Czasza jeziora- cz.misy którą wypeł woda i która jest ograniczona max rzędną poziomu w.  Dł.jeziora-najkrótsza odl między najbar odległymi pun linii brzeg mierz wzł linii niewych poza  obreb jez[m i km] Dystroficzne-mała prod,woda brązowa, kwaśny odczyn,bogara tosl  brzeg,suchary-małe egzogeniczn...

Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

Wykład 2 Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza. W jaki sposób negatywnie wpływamy na środowisko? • Ścieki, odpady, emisja do atmosfery • Eksploatacja surowców naturalnych • Awarie, katastrofy Rozwój przemysłu a ochrona środowiska • XVIII/XIX w – wielka rewolucja przemysłowa (gosp...

Przydomowe i lokalne oczyszczalnie ścieków

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1372

Przydomowe i lokalne oczyszczalnie ścieków • Przydomowymi (zagrodowymi) oczyszczalniami ścieków można nazwać te oczyszczalnie, które  przyjmują ścieki z jednego lub kilku domostw (jeżeli dopływ ścieków odbywa się przewodami o  charakterze przykanalików) lub z małego 

kinetyka chemiczna - wejściówka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

Szybkość reakcji-wielkość charakteryzująca stosunek zmiany stężeń produktów (substratów) do czasu  trwania reakcji chemicznej. v = ± dc/dt c – stęż reagenta(produktu – znak (+) lub substratu –znak (-))[jedn  stęż/jedn czasu]. proporcjonalna do stęż reagujących subst,wzrost stęż powod wzrost l.zde...

Koloidy - wejściówka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Ukady koloidowe -dwufayowe, f.rozpraszajca(większość), f.rozproszona(koloid),dł cząst f.rozprosz 1- 200nm. Met otrzym: A)dyspersyjne -rozdrobnienie jednej fazy w celu ptrzym z niej czast o wym  koloid:mechanicznie w młynach koloidowych,zast luke elektrycznego, rozdrabnianie mechaniczne,  zastosow...

Ogniwa - wejściowka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Charakt elektrody: wykres zal potencjału elektrody od aktywności, E=f(am) lub od stęż oznacza  jonu. Wyznaczana eksperymentalnie. szkalnej:p olega na ustaleniu dla niej zal SEM od pH szeregu  wzorcowych rozt bufor,tj oznaczenie zakresu jej stosowalności i nachylenia.  I rodzaj:  odwracalne  w sto...