Ekofizjologia, ćwiczenie nr 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekofizjologia, ćwiczenie nr 2 - strona 1

Fragment notatki:


Metabolizm energetyczny  całokształt reakcji chemicznych zachodzących w komórkach żywych  organizmów wraz z towarzyszącymi im przemianami energetycznymi / efektem wszystkich  przemian jest ciepło / metazoa uzyskują energię głównie przez utlenianie substancji pokarmowych  dlatego miarą metabolizmu energet. jest często zużycie tlenu (respiracja)  Cykl Krebsa  1 mol glukozy+6moli O2-6 moli CO2+6 moli H2+36 moli ATP  Wymagania tlenowe organizmów  bezwzglętne beztlenowce (anaeroby) metabolizm opiera się na  glikolizie, nie tolerują tlenu w środowisku (pasożyty, bakterie beztlenowe)  bezwzględne tlenowce  (aeroby) niezdolne do życia w warunkach beztlenowych względne beztlenowce tolerują przerwy w  dopływie tlenu  Glikoliza  1mol glukozy → 2mole kwasu mlekowego+2mole ATP  Poziomy metabolizmu  metabolizm standardowy (podstawowy, SMR) poziom minimalny,  spoczynkowy, brak spontanicznej aktywności lokomotrycznej, brak trawienia pokarmu, brak stresu  metabolizm spoczynkowy (rutynowy, RMR) poziom metabolizmu przy minimalnej, spontanicznej  aktywności, związanej z behawiorem (normalnej, nie wymuszonej) metabolizm aktywny (AMR)  poziom przemian energetycznych zwierzęcia wykazującego maksymalną aktywność lokomotryczną  Sposoby określania tempa metabolizmu  Metoda bezpośrednia *pomiar ilości wydzielonego przez  organizm ciepła (całkowity metabolizm organizmu = tlenowy +beztlenowy) *ciepło-efekt  wszystkich przemian metabolicznych mających miejsce w organizmie zarówno egzotermicznych  jak i endoterm. 1Watt=1*J*s^(-1) Metody pośrednie *pomiar tempa respiracji – metabolizm  tlenowy *obliczenie różnicy między wartością energetyczną pokarmu a wydalin (zakłada, że  organizm nie podlega zmianom) *rejestracja akcji serca *określanie aktywności pleopodów  Pomiar tempa konsumpcji tlenu  *respirometr przepływowy – komora respiracyjna ze szczelnie  dokręcanym wieczkiem, na wejściu i wyjściu z komory są miejsca przeznaczone do włożenia  elektrod tlenowych; elektrody podłączone są do miernika natężenia prądu (pikoamperometru);  dyski przenośne-data loggery-automatyczny zapis pomiaru; wysycona tlenem woda- pompowano  przy użyciu pompy perystatycznej *punktowy pomiar ubytku tlenu w wodzie w szczelnie  zamkniętej komorze respiracyjnej; wykalibrowana elektroda tlenowa podłączona do miernika wady  – nie uwzględnia wszystkich przemian energetycznych tylko metabolizm tlenowy; nie monitoruje  aktywności lokomotrycznej organizmów zalety- metoda technicznie prosta ; nie wymaga budowy  skomplikowanych urządzeń   Czynniki wpływające na tempo metabolizm.  Aktywność   zakres aktywności - różnica między  metabolizmem standardowym a aktywnym; zależy od sprawności aparatu lokomotrycznego  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz