Politechnika Gdańska - strona 69

Determinanty przewagi konkurencyjnej

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Determinanty przewagi konkurencyjnej , podstawowe elementy jej analizy. Elementy analizy przewagi konkurencyjnej (wg Portera): konkurencja, odbiorcy, dostawcy, potencjalni konkurenci, substytuty, oraz: regulatory, związki zawodowe, właściciele, sojusznicy strategiczni. Przedmiotem konkurencji jest ...

Dominacja rynkowa i przewaga w czasie jako źródła przewagi konkurencyj...

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Dominacja rynkowa i przewaga w czasie jako źródła przewagi konkurencyjnej . Pozycję dominującą w sektorze mają firmy których udział rynku sektora stanowi przynajmniej 250% udziału sektora następnego co do wielkości konkurenta bądź też udziału na podstawie udziału w rynku (40% wg Kotler'a lub 55% w...

Etyczny i społeczny kontekst zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2933

Etyczny i społeczny kontekst zarządzania Na etyczny kontekst organizacji składa się etyka poszczególnych menedżerów oraz to, co wynika z praktyk organizacji. Etyka - osobiste przekonania jednostki dotyczące zachowania słusznego i niesłusznego. Etyka jest definiowana w kontekście jednostkowym (to l...

Hierarchia planów organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

HIERARCHIA PLANÓW ORGANIZACJI Organizacjami zarządza się zazwyczaj za pomocą dwóch rodzajów planów. Plany strategiczne są opracowywane przez menedżerów najwyższego szczebla i definiują ogólne cele organizacji. Plany operacyjne zawierają szczegółowe ustalenia dotyczące wdrożenia planów strategicznyc...

Istota i geneza strategii w zarządzaniu organizacjami

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Istota i geneza strategii w zarządzaniu organizacjami - Strategia (strategos) początkowo to słowo odnosiło się do działań militarnych a później stało się kluczową kategorią zarządzania i przeszło do ekonomii na podstawie dwóch czynników : teorii g...

Klasyfikacja strategii przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

Klasyfikacja strategii przedsiębiorstwa . Bazują na poziomach zarządzania firmą: -strategie na poziomie korporacji (rozwoju, wzrostu), -strategie branży, -strategie pionów. Obszarami w których działają odrębne strategie są: marketing, finanse, produkcja, zasoby ludzkie, inwestycje, badania rozwojow...

Koncepcja steakeholders w analizie strategicznej organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Koncepcja „Steakeholders” w analizie strategicznej organizacji - analiza strategicznych kibiców organizacji polega na zdefiniowaniu oraz analizie grup i organizacji, które są zainteresowane działalnością firmy, a równocześnie mają wpływ na tą działalność i stąd firma musi się liczyć z ich oddziaływ...

Koncepcje rdzenia umiejętności i analiza strategiczna.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Koncepcje rdzenia umiejętności i wyróżniających umiejętności w procesie analizy strategicznej. - Podstawy wyboru strategii firmy i analizy strategicznej według koncepcji zorientowanych na zasoby stanowią koncepcje rdzenia umiejętności i wyróżniających umiejętności. Wyróżniające firmę umiejętności d...

Koncepcje strategii organizacji a paradygmaty racjonalności strategicz...

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

Koncepcje strategii organizacji a paradygmaty racjonalności strategicznej i zachowań strategicznych - Koncepcje zarządzania strategicznego można porządkować wg. Paradygmatów nauki o organizacji i zarządzaniu. W nauce zarządzania strategicznego występują 2 paradygmaty 1- paradygmat racjonalności str...